Školenie k verejnému obstarávaniu v Prešove


Dátum: 11.04.2019

Po pozitívnom ohlase na školenia k verejnému obstarávaniu v roku 2018 a potrebe sa tejto téme venovať, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre Vás opätovne pripravili školenie : „Eurofondové verejné obstarávanie a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“.

Termín konania: 11. apríl 2019 (štvrtok) o 9.00 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Veľká zasadačka II. Poschodie

Lektor: Mgr. Branislav Hudec  (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, riaditeľ odboru verejného obstarávania)

Školenie je bezplatné a môžete sa naň prihlásiť prostredníctvom tohto online formulára do 10.4.2019.

Pozvánka a program.

Tešíme sa na vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu