SIEA bude spolupracovať s ÚMS pri budovaní odborných kapacít v regiónoch


Dátum: 25.08.2023

Obrázok k aktualite SIEA bude spolupracovať s ÚMS pri budovaní odborných kapacít v regiónoch
Spoluprácu pri dekarbonizačnom procese v regiónoch Slovenska a budovaní odborných energetických kapacít v regionálnych centrách udržateľnej energetiky zastrešuje memorandum, ktoré podpísala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) s Úniou miest Slovenska (ÚMS). Informovala o tom v piatok hovorkyňa agentúry Zuzana Valentová.

"ÚMS je významným partnerom, pretože mestá majú zásadné možnosti ovplyvniť zvyšovanie energetickej sebestačnosti na svojom území. Zároveň sú zvyčajne schopné naštartovať pozitívne zmeny medzi prvými a inšpirovať aj ostatných. Regionálne centrá udržateľnej energetiky budú poskytovať odporúčania a sprístupnia samosprávam aj zistenia a závery z analytickej činnosti," priblížil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič. Hlavnými formami spolupráce budú konzultácie, pracovné stretnutia, zdieľanie informácií a poskytovanie podnetov, pripomienok a odporúčaní. Činnosť 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) bude financovaná z európskych a štátnych zdrojov z programu Slovensko prostredníctvom národného projektu Kapacity pre regióny, ktorý SIEA pripravuje.

"Členské mestá ÚMS budú, s našou podporou, poskytovať regionálnym centrám udržateľnej energetiky informácie potrebné k analytickej práci a súčinnosť pri príprave a prijímaní koncepčných dokumentov," doplnila výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková. Národný projekt Kapacity pre regióny má poskytnúť základy pre rozvoj kvalitnej a systematickej regionálnej energetickej a klimatickej politiky. O to, aby mali RCUE k dispozícii spoľahlivú odbornú podporu, mohli využívať spoločný informačný systém a navzájom pružne komunikovali, sa postará sieť 8 krajských energetických centier SIEA. Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu