Rooseveltová nemocnica má nový prístroj, zrýchli vyšetrenie krvi


Dátum: 24.03.2022

Obrázok k aktualite Rooseveltová nemocnica má nový prístroj, zrýchli vyšetrenie krvi

Nový prístroj, ktorý zautomatizuje a zrýchli diagnostiku krvi pacientov s hematologickými ochoreniami, používa od marca centrálny laboratórny komplex pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR) Banská Bystrica. Ako informovala hovorkyňa FNsP FDR Ružena Maťašeje, technika má možnosti využitia aj pri včasnej diagnostike morfologických zmien v krvi pacientov s ochorením COVID-19. Prístroj kúpili z prostriedkov Európskej únie a stál 85 100 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Pri diagnostike mnohých ochorení je nevyhnutnou súčasťou laboratórne vyšetrenie krvi. Rýchla a efektívna diagnostika v odbore laboratórna hematológia je nevyhnutná k správnemu manažmentu hlavne hematologických pacientov, kde včasné zistenie ochorenia môže byť život zachraňujúce. Od marca používajú v banskobystrickej nemocnici nový prístroj – náterový a farbiaci automat s digitálnym mikroskopom, ktorý zautomatizuje prípravu vzoriek krvi na mikroskopické vyšetrenie.

„Prístroj umožňuje štandardizáciu kvality náteru a farbenia, ktoré sa pri bezproblémovom procese vykonáva automaticky. Laborant tak nemusí svoju pozornosť zamerať na dodržanie jednotlivých krokov farbenia, ale už len dohliada na celý chod analyzátorov,“ objasnil primár hematologického oddelenia Alexander Wild s tým, že tento úkon doteraz vykonávali laboranti manuálne, čo limitovalo počet vyšetrení. Nemalou výhodou automatizovaného postupu je aj ochrana a bezpečnosť personálu, neprichádza totiž do priameho kontaktu s biologickým materiálom.

„Uvedomujeme si, aká je laboratórna diagnostika dôležitá v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Naša nemocnica sa aktuálne zaoberá zásadným zefektívnením procesov v Centrálnom laboratórnom komplexe, zvýšením kvality poskytovaných laboratórnych vyšetrení a služieb. Veríme, že výsledkom nášho snaženia bude akreditácia laboratórií Slovenskou národnou akreditačnou službou,“ doplnila riaditeľka FNsP FDR Miriam Lapuníková.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu