Rezort obrany uspel v ďalšej eurofondovej výzve, získa prístroje a vybavenie pre vojenské zdravotníctvo


Dátum: 09.03.2023

Obrázok k aktualite Rezort obrany uspel v ďalšej eurofondovej výzve, získa prístroje a vybavenie pre vojenské zdravotníctvo
Ministerstvo obrany SR uspelo v ďalšej výzve európskych štrukturálnych fondov - v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1 944 690 eur na nákup prístrojov a laboratórneho vybavenia pre Veliteľstvo vojenského zdravotníctva OS SR.


„Prístrojové vybavenie bude využiteľné v čase vyhlásenia mimoriadnych situácií spôsobených vírusovými ochoreniami, v období vyhlásenia prípadných pandémií, ale aj pri každodennej činnosti veliteľstva,“ uviedol brig. gen. MUDr. Roman Jantoš, veliteľ Veliteľstva vojenského zdravotníctva OS SR – hlavný lekár OS SR.

Po úspešnej realizácii procesu verejného obstarávania boli v pondelok 6. marca 2023 úspešne dodané prvé prístroje v hodnote takmer 1 mil. eur. Ide napríklad o laboratórne prístroje, ako monitory vitálnych funkcií so stanicami centrálneho monitoringu, prenosný RTG prístroj s príslušenstvom, dávkovače liekov a infúzií, fibrobronchoskop – mobilný flexibilný videobronchoskop s možnosťou odsávania z dýchacích ciest, videolaryngoskopy. Dodané boli tiež lôžka na intenzívnu starostlivosť a figurína pre nácvik neodkladnej starostlivosti s príslušenstvom – pokročilý pacientsky bezdrôtový simulátor neodkladnej starostlivosti, simulátor so spontánnym dýchaním a širokou škálou traumatických poranení.

Ako priblížil generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Kozák, MO SR pracuje a pripravuje v spolupráci s Veliteľstvom vojenského zdravotníctva OS SR ďalšie projekty, napríklad v oblasti energetickej efektívnosti. „Cieľom je podporovať udržateľnosť a predvídateľnosť okolností, a to aj za účelom eliminácie nedostatkov, na ktoré upozornila pandémia ochorenia COVID-19,“ dodal.


Skočiť na hlavné menu