Revúca: Mesto sa prvýkrát uchádza o financie na zriadenie občianskych hliadok


Dátum: 12.09.2023

Obrázok k aktualite Revúca: Mesto sa prvýkrát uchádza o financie na zriadenie občianskych hliadok
Mesto Revúca sa uchádza o finančný príspevok na zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS). Občianske hliadky tvorené obyvateľmi z marginalizovaných rómskych komunít by v prípade získania dotácie v rámci mesta fungovali prvýkrát.

Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informovala vedúca oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu Revúca Bibiana Jankóšiková. Na zriadenie miestnej občianskej hliadky by chcela samospráva z výzvy Úradu vlády SR získať vyše 333.000 eur, žiadosť o poskytnutie príspevku podalo mesto v polovici júla. Projekt by v prípade schválenia žiadosti trval 30 mesiacov, do hliadok by mesto prijalo osem ľudí, ktorí by činnosť vykonávali na území mesta a v mestskej časti Revúčka v spolupráci s mestskou políciou. "Cieľom projektu je založenie miestnej občianskej a preventívnej služby v meste Revúca v rámci posilnenia miestneho aktivizmu, podpory komunitného rozvoja, zníženia páchania protispoločenskej činnosti, udržiavania verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít," uvádza samospráva v materiáli, ktorý bol predložený poslancom mesta.

Občianske hliadky môžu okrem zvýšenia občianskej bezpečnosti podľa mesta prispieť aj k zlepšeniu medziľudských a susedských vzťahov a predchádzaniu vzniku sociálnych patológií. Hliadky by napríklad kontrolovali čistotu v uliciach, dohliadali na ochranu verejného a súkromného majetku či podporovali informovanosť v oblasti ochrany zvierat. Zabezpečovali by tiež bezpečnosť detí pri dochádzaní do školy a šírili osvetu v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi. Vedomosti a zručnosti potrebné na plnenie úloh budú môcť členovia hliadok získať v rámci vzdelávacích aktivít, ktoré sú súčasťou projektu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu