Reforma eurofondov je obrovskou šancou pre regióny – ako ju najlepšie využiť


Dátum: 18.05.2023

Obrázok k aktualite Reforma eurofondov je obrovskou šancou pre regióny – ako ju najlepšie využiť
Reforma eurofondov znamená pre regióny obrovskú šancu. Jej súčasťou je totiž aj samostatná, vyše 2-miliardová obálka, o ktorej budú rozhodovať priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Košiciach to uviedol minister investícií Peter Balík. Tiež zdôraznil, že rovnako dôležité je, aby samosprávy úspešne vyčerpali zazmluvnené eurofondy z dobiehajúceho programového obdobia.
 
Regióny budú v novom eurofondovom období v rámci integrovaných územných investícií rozhodovať o 2,13 miliarde eur z takmer 13-miliardového Programu Slovensko. Konkrétne pre mesto Košice, kde sa dnes koná v poradí už tretia konferencia Tvoríme lepšie Slovensko, je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov 120,5 milióna eur a pre Košický samosprávny kraj 177,4 milióna eur. O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samospráv, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládnych organizácií, podnikateľov či cirkvi) ako aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja.
 
„V praxi to bude znamenať, že priamo regióny si určia priority, na ktoré využijú eurofondy a na základe ich potrieb sa vyhlásia výzvy. Koľko eurofondov samosprávy napokon získajú, závisí od kvality ich projektov. Sme tu pre regióny, všetkých kľúčových partnerov ubezpečujem, že ich pozorne počúvame a sme pripravení spoločne hľadať riešenia, aby sme nové eurofondy úspešne naštartovali. Tiež máme spoločnú zodpovednosť za záchranu eurofondov z dobiehajúceho obdobia a musíme spraviť všetko pre to, aby sme z nich využili maximum,“ zdôraznil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.  
 
Aby sme uľahčili žiadateľom cestu k eurofondom či dotáciám, MIRRI SR v spolupráci s ďalšími rezortmi a úradmi ako aj Úradom vlády SR zriadilo v každom krajskom meste Regionálne centrum. Žiadatelia v nich dostanú všetky informácie a odborné poradenstvo na jednom mieste. Za prvé mesiace existencie regionálnych centier odborníci MIRRI SR a ďalších ministerstiev poskytli záujemcom už vyše 3 000 bezplatných konzultácií.
 
Cieľom každej konferencie Tvoríme lepšie Slovensko je predstaviť samosprávam a aktérom v území Program Slovensko a plán výziev z nových eurofondov. Aj žiadatelia z Košického kraja sa budú môcť už v tomto roku zapojiť do výziev za 5 miliárd eur.  
Najviac z celkového takmer 13-miliardového balíka Programu Slovensko ide na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu v objeme 441 miliónov eur, ktorý pomôže hornej Nitre a iným priemyselným regiónom v prechode na čistú ekonomiku. Už v tomto roku je v pláne vyhlásiť výzvy za vyše 5 miliárd eur.
 
V Košiciach rezonovala taktiež téma dobiehajúceho programového obdobia. Samosprávy po celom Slovensku oceňujú pomoc v podobe špeciálnej výzvy z programu IROP, ktorá pomáha mestám a obciam refundovať ich náklady s migračnou krízou. MIRRI SR na rokovaniach s Európskou komisiou presadilo, že mestá a obce môžu dostať kompenzáciu za náklady, ktoré mali s prijímaním utečencov z Ukrajiny. Z výzvy za 127 miliónov eur môže získať financie až 1 500 miest a obcí. Európska komisia v závere minulého týždňa schválila nevyhnutnú revíziu operačného programu, vďaka čomu MIRRI SR začne urýchlene vyplácať túto podporu. V Košickom kraji na ňu má nárok 219 obcí, ktoré spolu získajú takmer 14 miliónov eur.
 
V dobiehajúcom programovom období je dôležité, aby samosprávy, a to aj v Košickom kraji, do konca tohto roka dočerpali eurofondy z regionálneho programu IROP, ktoré majú schválené na svoje projekty. Zazmluvnenosť projektov v regionálnom programe IROP, ktorý riadi MIRRI SR, je na celonárodnej úrovni viac ako 100 %. Znamená to, že z programu by nemalo na konci programového obdobia prepadnúť ani jedno euro, ale všetky zdroje ostanú v regiónoch. Teraz však je na prijímateľoch, aby svoje projekty zrealizovali do konca roka, tak, ako sa zaviazali v zmluve,“ dodal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.
 
Pre rozvoj Košického kraja je prínosom aj podpora z eurofondových programov cezhraničnej spolupráce Interreg. Kraj sa o podporu svojich projektov môže uchádzať v dvoch programoch, a to v programe Interreg Maďarsko-Slovensko a v štvorstrannom programe Interreg NEXT (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina). V dobiehajúcom období sa z nich podporilo spolu 82 cezhraničných projektov s partnermi v Košickom kraji.
Napríklad z programu Interreg HU-SK sa podporuje z veľkej časti regionálny cestovný ruch. Príkladom je projekt Detskej železnice v Košiciach, v rámci ktorého sa v Košiciach v partnerstve s Lesnou železnicou v Nagybörzsöny obnovil najstarší parný rušeň v strednej Európe Katka z roku 1884 a opravili sa havarijné úseky trate a mostov.
 
 

Skočiť na hlavné menu