Rada ÚVO sa nestotožnila s nájdenými nedostatkami v prípade karloveskej radiály


Dátum: 22.04.2022

Obrázok k aktualite Rada ÚVO sa nestotožnila s nájdenými nedostatkami v prípade karloveskej radiály
Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa nestotožnila so zistenými nedostatkami v prípade projektu modernizácie Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály v Bratislave. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Nedostatky odhalil vládny audit z minulého roka. Hlavnému mestu hrozilo, že bude musieť vykryť z vlastného rozpočtu časť zdrojov použitých na obnovu električkovej trate, ktoré čerpalo z prostriedkov Európskej únie.

Rada ÚVO však podnet riadiaceho orgánu - ministerstva dopravy zamietla. Rezort v ňom pritom poukázal na to, že audítorská skupina identifikovala v predmetnej verejnej súťaži päť porušení zákona o verejnom obstarávaní. Tie podľa názoru audítorskej skupiny mohli mať vplyv na jej výsledok.

"Rada úradu sa s predmetným záverom audítorskej skupiny nestotožnila, pričom konštatovala, že po preskúmaní podnetu riadiaceho orgánu nezistila porušenie zákona o verejnom obstarávaní zo strany hlavného mesta, ktoré by malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok danej verejnej súťaže," vysvetlila Zvončeková, prečo bol podnet zamietnutý.

Ministerstvo financií pre TASR v marci uviedlo, že cieľom auditu bolo získať primerané uistenie o zákonnosti a správnosti vykázaných výdavkov. Overenie odhalilo podľa rezortu nedostatky, a to nedostatočne vykonanú kontrolu v oblasti procesu verejného obstarávania. Taktiež aj nedodržanie zmluvne dohodnutej lehoty výstavby a neuzatvorenie dodatku na predĺženie lehoty na ukončenie realizácie diela alebo uloženie sankcie.

Za tieto nedostatky bolo navrhnuté uplatnenie finančnej opravy v zmysle rozhodnutia Európskej komisie vo výške 25 percent zo sumy výdavkov týkajúcich sa verejného obstarávania.

Mesto Bratislava v tejto veci čakalo na závery ÚVO, na základe ktorých má ministerstvo dopravy rozhodnúť o ďalších krokoch. Deklarovalo však, že zákazku ešte pred podpisom zmluvy dalo skontrolovať na ÚVO aj ministerstvo dopravy a tieto kontroly žiadne pochybenie nepreukázali.

Audit vytkol súčasnému vedeniu mesta, že niektoré chyby a nedorobky v okolí trate mali byť tiež dokončené pred prevzatím trate do užívania. Magistrát však tvrdí, že v súlade so zmluvou o diele a aj dlhé roky zaužívanými zmluvnými štandardmi FIDIC v Európskej únii sa pri podobne rozsiahlych stavbách takéto nedorobky a chyby bežne dokončujú až po prevzatí diela do užívania.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu