Prešovská univerzita chce zateplením internátov znížiť spotrebu energie o polovicu


Dátum: 04.04.2022

Obrázok k aktualite Prešovská univerzita  chce zateplením internátov znížiť spotrebu energie o polovicu
Prešovská univerzita (PU) v Prešove začína so zatepľovaním dvoch študentských domovov s cieľom znížiť spotrebu energie pri ich prevádzke až o 50 percent. Celkové náklady na rekonštrukciu exteriérovej časti oboch internátov predstavujú sumu viac ako 2,6 milióna eur a budú hradené zo štrukturálnych fondov EÚ a vlastných zdrojov univerzity. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Prvý projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul. 17. Novembra, takzvaného nového internátu, ktorý je s kapacitou ubytovania pre 788 slovenských študentov a pre 85 zahraničných študentov najväčší zo štyroch ubytovacích objektov univerzity.

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy jej zateplením. "Ďalšou oblasťou je vykurovanie, kde dôjde k zaizolovaniu dostupných rozvodov teplej vody a k hydraulickému vyregulovaniu vykurovacej sústavy. V rámci osvetlenia dôjde k výmene pôvodných osvetľovacích telies za nové LED technológie a posledným opatrením v rámci projektu bude osadenie fotovoltaickej elektrárne s využitím akumulátorov," priblížil Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a rozvoj PU.

Celkové výdavky na tento projekt predstavujú takmer 1,8 milióna eur, pričom päťpercentný finančný podiel univerzity predstavuje sumu takmer 89.500 eur. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané začiatkom marca a ukončenie projektu sa predpokladá v roku 2023.

Druhý projekt sa týka nielen zmeny vzhľadu, ale aj ďalších technicko-prevádzkových stránok študentského domova na Námestí mládeže s celkovou ubytovacou kapacitou 159 miest. "Projekt rieši implementáciu opatrení týkajúcich sa vykurovania a prípravy teplej vody, stavebných konštrukcií, osvetlenia a elektroinštalácií s využitím novej LED technológie a nakoniec aj opatrení týkajúcich sa osadenia fotovoltaických panelov s akumulátormi na strechu študentského domova," ozrejmila Darina Gajdárová, zodpovedná za technický dozor v oboch projektoch.

Uskutočnením týchto zmien by malo podľa Polačkovej dôjsť k viac ako 50-percentnému zníženiu tepelných strát objektu, čo by sa malo prejaviť aj na znížení nákladov univerzity pri prevádzke energií. Finančné výdavky vynaložené na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu 850.000 eur s päťpercentným podielom univerzity vo výške 42.500 eur. Vzhľadom na stále prebiehajúcu kontrolu verejných obstarávaní nebol tento projekt ešte oficiálne začatý formou odovzdania staveniska víťaznému uchádzačovi. Ukončenie prác sa pri oboch projektoch predpokladá v roku 2023.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu