Prešov plánuje zrevitalizovať park Lesík delostrelcov za predpokladaných 1,5 milióna eur


Dátum: 29.03.2023

Obrázok k aktualite Prešov plánuje zrevitalizovať park Lesík delostrelcov za predpokladaných 1,5 milióna eur
Mesto Prešov plánuje zrevitalizovať park Lesík delostrelcov. Prostredníctvom Úradu pre verejné obstarávanie zverejnila samospráva výzvu na predkladanie ponúk na stavebné práce v rámci podlimitnej zákazky. Park navrhujú premenovať na pôvodný názov Alžbetin park. Tam umiestnený pamätník a delostrelecké delo má nahradiť socha Sissi. Predpokladaná hodnota diela je 1,25 milióna eur bez DPH (1,5 milióna eur s DPH). Predmet zákazky, ktorá má trvať päť mesiacov, bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu a z rozpočtu mesta Prešov. Lehota na predkladanie ponúk je do stredy 19. apríla. Kritériom na hodnotenie je najnižšia cena.
 
Ako vyplýva z predložených podkladov v rámci schválenej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby, predmetom riešenia je obnova a revitalizácia parku na ulici Lesík delostrelcov so zaužívaným rovnomenným názvom. Ide o jeden z dvoch parkov v meste s rozlohou nad jeden hektár. Celková plocha pozemku je takmer 14-tisíc metrov štvorcových. Park sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Prešov a je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou Kasáreň – pamiatkový objekt. Ide o nástupnú plochu do areálu delostreleckých kasární po ich dobudovaní na prelome 19. a 20. storočia. Z pôvodných alejí vysadených v tomto období zostali len torzá, ktoré v súčasnosti bojujú s necitlivými zásahmi a atakom škodcov. Z pôvodnej chodníkovej siete je zachovaný len centrálny nástup do kasární a súčasná chodníková sieť je len výsledkom kopírovania pešieho transferu obyvateľov. Chodníky sú riešené s mlatovým povrchom a v súčasnosti sú v zlom stave. V parku sú situované lavičky a odpadkové koše v minimálnom rozsahu, sú zastaralé, poškodené poveternostnými vplyvmi a vandalmi.
 
Predmetom zákazky sú preto stavebné práce, ktorými sa verejné priestranstvo parku revitalizuje. Zabezpečiť sa tak má vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability, zlepšenie kvality ovzdušia i života obyvateľov mesta a posilní sa ekostabilita riešeného územia. Navrhované je aj premenovanie parku a návrat k pôvodného názvu Alžbetin park. V centrálnej polohe parku totiž bolo v roku 1901 osadené dielo sochára Alojza Štróbla – busta Alžbety Bavorskej zvanej Sissi. Architekti preto navrhli umiestniť v centre parku kópiu plastiky Sissi na podstavci zrealizovanom podľa dobových fotografií. Plastika má v centrálnej časti parku nahradiť pamätník, ktorý je kópiou pamätníka na Dukle a originál vojenského dela z 2. svetovej vojny. Ich odstránenie a presun vlastníkom, ktorými sú armáda, respektíve historické múzeum, je súvisiacou investíciou.
 
Súvisiacou investíciou je tiež zemná preložka vzdušného elektrického vedenia, ktoré koliduje s historickou výsadbou lipovej aleje. Následkom tejto kolízie bol radikálny orez stromov pod elektrickým vedením, ich napadnutie škodcami a postupný úhyn. Navrhované je aj nové trasovanie chodníkov, nový mobiliár, doplnenie stromovej výsadby a kríkového podrastu. V centre parku sú riešené trvalkové záhony. Doplnené bude parkové osvetlenie. Z dobových fotografií vychádza návrh komunikácií, pričom je snaha o prinavrátenie prechádzkových okruhov, zachovanie transferných komunikácií a doplnenie trasy pozdĺž oplotenia kasární, ktorého výmena je odporúčaná podľa dobových fotografií, no nie je súčasťou diela. Navrhované sú chodníky s povrchom z kamenných dlažobných kociek. V južnej časti parku je možné vybudovanie malého amfiteátra, prípadne iného atypického objektu, či prvku.
V ploche parku je riešená exteriérová galéria. Navrhované sú štyri podstavce, na ktorých bude umožnené súčasným autorom prezentovať svoje autorské diela. Súčasťou má byť nový mobiliár v podobe lavičiek, oblúkových lavičiek k stromom, odpadkové koše a zábradlie pre zamedzenie parkovaniu vozidiel na ploche pri pamätníku. Amfiteáter je navrhovaný bez pódia, ktoré by malo byť mobilné a umiestnené v prípade potreby. Amfiteáter bude z lavíc z masívnych drevených hranolov nepravidelne osadených do terénu. Hranoly pritom podľa architektov môžu byť využívané ako improvizované ihrisko pre deti. V západnej časti parku je situovaná zastávka MHD, ktorá bude asanovaná a nahradené novou zástavkovou nikou a novým prístreškom. Pre možnosť manuálneho zavlažovania je uvažované s vŕtanou studňou. Pribudnúť majú aj rozvody pre kamerový systém.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu