Pre vyčerpanie zdrojov EÚ v tomto roku treba predložiť Európskej komisii výdavky ešte za vyše miliardy eur


Dátum: 28.04.2022

Obrázok k aktualite Pre vyčerpanie zdrojov EÚ v tomto roku treba predložiť Európskej komisii výdavky ešte za vyše miliardy eur

Pre splnenie tohtoročného finančného míľnika čerpania prostriedkov Európskej únie podľa pravidla N+3 vo výške 1,77 mld. eur podľa stavu k 31. marcu zostávalo predložiť Európskej komisii do konca tohto roka výdavky v minimálnej výške ešte 1,144 mld. eur. Tento míľnik pre rok 2022 ku koncu predošlého mesiaca splnili zatiaľ štyri operačné programy - Ľudské zdroje, Efektívna verejná správa, Technická pomoc a program spolupráce INTERACT III. Vyplýva to z údajov o čerpaní európskych fondov zverejnených na portáli ministerstva financií.

Z celkového záväzku desiatich operačných programov obdobia 2014 až 2020 v objeme 14,378 mld. eur (bez Programu rozvoja vidieka) boli k 31. marcu schválené prostriedky zo zdrojov EÚ v objeme 7,259 mld. eur, čo je čerpanie na úrovni 50,49 %. Po zohľadnení zmeny európskej legislatívy pre siedmy účtovný rok spomínaného programového obdobia dosiahli schválené prostriedky objem 7,704 mld. eur (zdroje EÚ, resp. za siedmy účtovný rok všetky zdroje pre niektoré operačné programy), čerpanie tak dosiahlo 53,58 %.

EÚ zmenou legislatívy umožnila všetkým členským štátom využiť možnosť 100-percentného financovania v rámci siedmeho účtovného roka, teda preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ. Neznamená to zvýšenie celkovej alokácie finančných prostriedkov EÚ, dočasné 100-percentné preplatenie sa vzťahuje na úroveň Európska komisia - členský štát, ale nie členský štát - prijímateľ.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu