Pokračujú prípravy severnej časti EuroVela 11, ďalší úsek bude mať takmer 22 kilometrov


Dátum: 14.11.2022

Obrázok k aktualite Pokračujú prípravy severnej časti EuroVela 11, ďalší úsek bude mať takmer 22 kilometrov
Prípravy dobudovania cyklotrasy severnej časti EuroVela 11, teda európskej siete cyklistických komunikácií, pokračuje. Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce realizovať ďalší úsek, ktorý povedie katastrami obcí Chmeľnica, Plavnica, Plaveč a Orlov v Staroľubovnianskom okrese. Nadviaže na cyklotrasu medzi Starou Ľubovňou a Chmeľnicou, ktorú sa podarilo dobudovať v tomto roku.

Ako vyplýva z podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, Správa a údržba ciest PSK už vyhlásila verejné obstarávanie na vypracovanie technickej štúdie a dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Celková predpokladaná hodnota je takmer 213-tisíc eur bez DPH.
Začiatok riešeného úseku sa nachádza v intraviláne obce Plavnica a koniec na hranici Košického samosprávneho kraja. Jeho celková dĺžka predstavuje 21,8 kilometra. „Navrhovanou cyklotrasou sa dosiahne rýchle a bezpečné segregované prepojenie trás cyklistickej „diaľnice“ EuroVela 11 medzi územiami Slovenskej republiky a Poľskej republiky za účelom zvýšenia bezpečnosti nemotorovej, hlavne cyklistickej dopravy, redukcie negatívnych dôsledkov automobilovej dopravy s využitím prvkov upokojenia dopravy a celkového zlepšenia životného prostredia a kvality života obyvateľov a návštevníkov danej trasy,“ uvádza sa v podkladoch k obstarávaniu. Hlavnou funkciou v riešenom území je podľa nich vytvoriť dostupné a bezpečné spojenie medzi regionálnymi centrami Starou Ľubovňou a poľskou Muszynou, a to za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Slovensku a vytvorenia zaujímavých kultúrnych a sociálnych príležitostí pre turistov a obyvateľov pohraničného regiónu.
„Vyhotovenie dokumentácie, vrátane zabezpečenia potrebných vyjadrení od správcov a dotknutých organizácií s územným a stavebným rozhodnutím, predpokladá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) do jesene 2023. Následne bude formou verejného obstarávania spustený proces výberu zhotoviteľa stavby,“ uviedla pre agentúru SITA v auguste hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Na realizáciu stavebných prác plánuje SÚC PSK podľa jej slov prioritne využiť zdroje, o ktoré sa bude uchádzať formou získania nenávratného finančného príspevku z nadchádzajúcich výziev Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
EuroVelo 11 je sieť cyklistických komunikácií, ktoré spájajú významné európske destinácie v rámci celého kontinentu. Budujú ju od roku 1993. Medzinárodná diaľková cyklotrasa sa začína v gréckych Aténach a končí v Nordkape, najsevernejšom bode Nórska. Trasa s dĺžkou 6 550 kilometrov po dokončení povedie cez jedenásť krajín.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu