Platobná agentúra pomôže výzvou za 40 mil. eur rozvoju vidieka


Dátum: 01.06.2023

Obrázok k aktualite Platobná agentúra pomôže výzvou za 40 mil. eur rozvoju vidieka
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijíma žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z výzvy číslo 66 s alokáciou 40 miliónov eur určenej na rozvoj vidieka. Žiadosti je možné posielať od 1. júna do 31. augusta 2023.

Z finančných prostriedkov výzvy môžu obce financovať výstavbu, rekonštrukciu či modernizáciu vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a tiež výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok či zlepšenie vzhľadu obcí.

PPA zdôraznila, že žiadosti musia byť podané výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu