Platforma Google Maps 2 -Zámocké záhrady v Holíči - I. Etapa


Dátum: 28.02.2024

Obrázok k aktualite Platforma Google Maps 2 -Zámocké záhrady v Holíči - I. Etapa
Platforma Google Maps 2 -Zámocké záhrady v Holíči - I. Etapa
Vydajte sa na cestu s eurofondami po Slovensku! V našej novej sérii vám postupne predstavíme zaujímavé projekty podporené z eurofondov v programovom období 2014-2020. Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť.

Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko.


Záhradný turizmus je odvetvie CR zameraný na poznávanie rôznych typov záhrad a parkov, pričom zachováva ich prírodné a kultúrne dedičstvo. Realizácia projektu Zámocké záhrady v Holíči I. etapa je pokračovaním 0.etapy - Sprievodca bylinkovou záhradou, a vychádza zo spracovanej Štúdie realizovateľnosti zámockej záhrady v Holíči. V rámci projektu je naplánovaná revitalizácia zámockých záhrad v Holíči v spojení s vytvorením uceleného produktu CR a realizáciou propagácie príhraničných záhrad a parkov. Zvýšiť atraktívnosť kultúrneho a prírodného dedičstva v oblasti záhradného turizmu pre návštevníkov a turistov v prihraničnom regióne je prioritou v spolupráci cezhraničných partnerov.

Okrem toho, že si budete vedieť pozrieť fotografie a videá, novinkou je Platforma Google Maps 2, pomocou ktorej nájdete presnú polohu daného projektu a nič vám nebude brániť ho navštíviť. Ukážeme vám, ako eurofondy pomáhajú rozvíjať naše Slovensko.

Viac o projekte nájdete na našej Platforme Google Maps
Skočiť na hlavné menu