Oznam o Zmene č. 3 výzvy zameranej na dobudovanie inžinierskych sieti a zverejnení termínu 5. hodnotiaceho kola výzvy


Dátum: 05.11.2021

Obrázok k aktualite Oznam o Zmene č. 3 výzvy zameranej na dobudovanie inžinierskych sieti a zverejnení termínu 5. hodnotiaceho kola výzvy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o Zmene č. 3 (PDF, 413 kB) výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2. Sprostredkovateľský orgán ďalej informuje žiadateľov o posune termínu 4. hodnotiaceho kola na 22. novembra 2021 a o zverejnení termínu 5. hodnotiaceho kola na 3. februára 2022.

Skočiť na hlavné menu