Operačný program Integrovaná infraštruktúra využil zo zdrojov EÚ cez 4 miliardy eur


Dátum: 22.05.2023

Obrázok k aktualite Operačný program Integrovaná infraštruktúra využil zo zdrojov EÚ cez 4 miliardy eur
Čerpanie prostriedkov Európskej únie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII) v rámci programového obdobia 2014 až 2020 presiahlo k 30. aprílu tohto roka 4 mld. eur. Predstavuje to 67,5 % z celkovej alokácie programu cez 6 mld. eur. Využívanie eurozdrojov oproti koncu marca vzrástlo o vyše 62 mil. eur a miera o viac ako jeden percentuálny bod.

V porovnaní s koncom roka 2022 sa čerpanie eurofinancií v OPII zvýšilo takmer o 243 mil. eur a podiel o 4 percentuálne body. Podľa úrovne implementácie ku koncu apríla ostal pod celkovou priemernou mierou čerpania zdrojov EÚ v desiatich programoch 69,6 %. Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva financií SR. Do konca tohto roka ostáva v OPII podľa stavu v závere apríla využiť z peňazí EÚ ešte 1,96 mld. eur, čiže 32,5 % celkovej alokácie. Ak by mala byť celá suma využitá, čerpanie by sa muselo zvýšiť priemerne na viac ako 245 mil. eur mesačne.
 
OPII je podľa objemu finančných prostriedkov najväčší z jedenástich programov, vrátane Programu rozvoja vidieka, podľa úrovne čerpania eurofondov v závere apríla bol na siedmom mieste. Na základe podielu kontrahovania. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo dopravy SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú ministerstvá investícií, regionálneho rozvoja a investícií, ako aj hospodárstva a školstva, vedy, výskumu a športu

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu