Odštartovali sme pilotný projekt, ktorý zlepší digitálne zručnosti a bezpečnosť v online priestore pre seniorov


Dátum: 27.05.2022

Obrázok k aktualite Odštartovali sme pilotný projekt, ktorý zlepší digitálne zručnosti a bezpečnosť v online priestore pre seniorov
Historicky prvý projekt pre seniorov, vďaka ktorému dostane viac ako 170 000 seniorov šancu získať digitálne zručnosti  a zlepšiť svoju  bezpečnosť a ochranu v online priestore, je spustený. Pilotnú fázu školení oficiálne otvorila vicepremiérka Veronika Remišová spolu s Valériou Pokornou z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá je jedným z hlavných partnerov pilotnej fázy projektu. 

„V prvom rade by som sa chcela poďakovať za všetko, čo dôchodcovia pre tento štát urobili, vďaka ich práci dnes ďalšie generácie môžu tvoriť hodnoty a prosperitu Slovenska. Vyspelé krajiny sveta, vrátane Slovenska, dnes čelia starnutiu obyvateľstva, ktoré mení štruktúru našej spoločnosti a ekonomiky. Niektorí politici vykresľujú starších ľudí ako záťaž pre spoločnosť,  pre sociálny alebo zdravotný systém. Odmietam takýto pohľad, pretože  práve v poznaní a nadobudnutých skúsenostiach dôchodcov je nezaplatiteľný prínos pre súdržnosť a odolnosť našej spoločnosti a pre pokračovanie tradícii, ktoré sú neviditeľným putom medzi generáciami.  Často sú to práve seniori, ktorí z dôchodku pomáhajú svojim deťom. Mnohokrát sú to práve starí rodičia, ktorí sa  starajú o vnúčatá, pomáhajú zvládnuť svojim deťom starostlivosť o rodinu a pracovný život. Venujú sa dobrovoľníckej činnosti vo svojej komunite a často sú to práve oni, ktorí investujú najviac času a peňazí do zlepšovania spoločnosti. Hodnota ich neplatenej práce pre spoločnosť  je v miliónoch eur. Štát aj spoločnosť má voči nim dlh a je našou povinnosťou im zabezpečiť plnohodnotný život, kvalitnú zdravotnú starostlivosť a jednoduchší prístup k službám. Základným predpokladom pre to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti sú dnes digitálne zručnosti. Bez digitálnych zručností je mnoho vecí ťažších, komplikovanejších a nákladnejších. Prejavuje sa to napríklad vo filozofii bankových služieb, kedy každý prevod fyzicky na pobočke banky je spoplatnený, zatiaľ čo online prevody sú zdarma. Digitálne zručnosti sú nevyhnutnosťou aj pre bezpečnosť v online priestore. Narastá počet prípadov, kedy seniori kvôli podvodníkom na sociálnych sieťach prišli o celoživotné úspory. Podvodníci cielia často práve na seniorov, pretože vedia, že sú zraniteľní a  sú ľahkou obeťou. Digitálne zručnosti umožňujú lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z ktorých mnohé sú už dostupné len online. Aj z tohto dôvodu v rámci agendy, ktorú má na starosti naše ministerstvo informatizácie, sme pre seniorov pripravili projekt, ktorý možno označiť za prelomový a historicky prvý na Slovensku. Až vyše 170 000 slovenských seniorov bezplatne vyškolíme v digitálnych zručnostiach a pomôžeme im tak vstúpiť do digitálnej doby, lepšie sa chrániť, nadobudnúť sebaistotu v digitálnom priestore, s ktorým, na rozdiel od našich detí, nevyrastali a súčasťou ich životov sa stal relatívne nedávno. Chcem sa poďakovať Jednote dôchodcov na Slovensku, s ktorou spúšťame úspešne pilotnú fázu tohto projektu, ktorý sme pripravili v rámci Plánu obnovy. Jednota zastupuje takmer 100 000 seniorov na Slovensku, má silnú základňu a smerom k svojim členom je veľmi aktívna. Aj preto patrila k prvým partnerom, na ktorých sme sa pri príprave tohto projektu obrátili. Jednota dôchodcov nám bude môcť poskytnúť aj užitočnú spätnú väzbu, aby sme v samotnej realizačnej fáze projektu zlepšili všetko potrebné,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová po podpise  memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku.

V rámci pilotnej fázy projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“ sa už v týchto dňoch postupne spúšťajú v takmer šesťdesiatich mestách a obciach po celom Slovensku školenia digitálnych zručností pre prvých tisíc účastníkov nad 65 rokov.

„Seniori dnes majú veľmi veľa problémov, ktoré sa ešte vyostrili v čase pandémie, vojny na Ukrajine a vysokej inflácie. Najmä v čase koronakrízy boli seniori ohrození izoláciou a digitálny svet, vďaka ktorému komunikovali a fungovali všetci ostatní, bol pre mnohých z nich nedostupný. Či už preto, lebo nemali technické zariadenia, alebo ich nevedeli používať. Veľmi si ceníme,  že vďaka tomuto projektu aj slovenskí seniori ohrození digitálnou chudobou konečne dostanú šancu naplno využívať výhody digitalizácie. Aj seniori majú právo na aktívny život a chcú byť plnohodnotnou súčasťou sveta, ktorý sa digitalizuje čoraz viac,“ povedala poverená predsedníčka JDS Valéria Pokorná.

Dôležitým míľnikom pre prípravu tohto ambiciózneho a unikátneho projektu bolo vypracovanie prípravnej štúdie tímom odborníkov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Štúdia podrobne analyzuje potreby špecifickej cieľovej skupiny, odporúča kľúč k výberu vhodných účastníkov, určuje spôsob a metodiku školení aj zohľadňuje možné riziká. UPJŠ pre seniorov zároveň vypracovala školiace materiály pre prácu s počítačom a s tabletom.

Samotné školenia budú pozostávať zo 4 častí:

  • základná práca s digitálnym zariadením (získanie základných digitálnych zručností ako používať digitálne technológie pri práci s dátami, informáciami a digitálnym obsahom)
  • vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu)
  • komunikácia online (zoznámenie sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez internet písomnou formou a videoformou)
  • informačná bezpečnosť (všetko o nástrahách pri práci s digitálnymi technológiami)

„Školiace príručky sú prehľadné a pre seniorov zrozumiteľné – to je pre úspech celého projektu veľmi dôležité. V pilotnej fáze si ich otestujeme, podobne ako samotné praktické cvičenia, ktoré účastníci školení absolvujú,“ uviedla ministerka Remišová.

Školenia v rámci pilotnej fázy budú prebiehať v približne 60 školiacich miestach v krajských a okresných mestách po celom Slovensku. Zapojené sú základné a stredné školy, knižnice, obecné a mestské úrady, denné centrá a centrá voľného času, ktoré poskytli svoje priestory na vzdelávanie. Ministerstvo informatizácie uzavrelo dohodu so 64 lektormi, ktorí budú školiť seniorov v menších skupinách.

„Vďaka tomuto projektu pomôžeme našim seniorom úspešne vstúpiť do digitálneho sveta – naučíme ich nielen používať technické zariadenia a softvér, ale aj to, ako sa bezpečne pohybovať v online priestore. Žijeme dobu hoaxov a dezinformácií, ale aj podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať od ľudí peniaze či prístupové heslá. Seniori sú v tomto smere veľmi zraniteľní, preto ich naši lektori naučia informácie rozlišovať a správne vyhodnocovať,“ doplnila ministerka.

Projekt je teraz v pilotnej  fáze, aby sme si pre realizačnú časť preverili, aký postup najefektívnejšie pomôže zvýšiť digitálne zručnosti seniorov. Po skončení a vyhodnotení pilotu príde na jeseň na rad plná realizačná fáza, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s rôznymi úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných združení.

Absolventi školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas výuky a tiež dátový balíček, vďaka ktorému budú mať zabezpečené internetové pripojenie.

Opozícia sa snaží dehonestovať tento projekt vyhláseniami, že seniori nepotrebujú tablety, ale tabletky. Toto rozpráva politik, ktorý bol najprv ministrom zdravotníctva a neskôr digitálnym lídrom. Po sebe zanechal len rozkradnuté a zdevastované zdravotníctvo a predražené IT projekty, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra. Ja odmietam taký pohľad, že starší ľudia už majú len sedieť doma a jesť tabletky. Seniori potrebujú pomoc vo viacerých oblastiach. Za oblasť digitalizácie, za ktorú som zodpovedná,  sme sa rozhodli seniorom pomôcť práve týmto projektom, aby mohli plnohodnotne a bezpečne využívať výhody, ktoré digitalizácia spoločnosti prináša. My si dôchodcov a starších ľudí vážime, chceme aby mali kvalitný život a vďaku, ktorú si zaslúžia za všetko, čo pre nás urobili,” uzavrela vicepremiérka Remišová.
 

Pilotný projekt je finacovaný cez Operačný program Integrovaná Infraštruktúra


Skočiť na hlavné menu