Obrana demokracie – Komisia navrhuje upriamiť pozornosť na skryté zahraničné vplyvy


Dátum: 13.12.2023

Obrázok k aktualite Obrana demokracie – Komisia navrhuje upriamiť pozornosť na skryté zahraničné vplyvy
Európska komisia včera prijala balík opatrení v oblasti obrany demokracie pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024. Ústredným prvkom tohto balíka je legislatívny návrh, ktorým sa zvýši transparentnosť a demokratická zodpovednosť za činnosti v oblasti zastupovania záujmov v mene tretích krajín, ktoré sú zamerané na ovplyvňovanie politík, rozhodovacie procesy a demokratický priestor. Obsahuje aj dve odporúčania, ktorých cieľom je podporiť slobodné, spravodlivé a odolné voľby a povzbudiť občanov a organizácie občianskej spoločnosti k účasti na tvorbe politík. Cieľom tohto balíka je riešiť hrozbu zahraničného zasahovania zvýšením transparentnosti a zároveň podporovať občiansku angažovanosť a účasť v našich demokraciách. Z nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplýva, že 81 % Európanov verí, že zasahovanie zo zahraničia do našich demokratických systémov je vážny problém, ktorý by sa mal riešiť.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
Obrana demokracie – otázky a odpovede
Obrana demokracie – prehľad
Oznámenie o obrane demokracie
Návrh smernice, ktorou sa stanovujú harmonizované požiadavky na vnútornom trhu týkajúce sa transparentnosti skrytého zasahovania tretích krajín
Odporúčanie týkajúce sa inkluzívnych a odolných volebných procesov v Únii a posilnenia európskeho charakteru a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu
Odporúčanie týkajúce sa podpory angažovanosti a aktívnej účasti občanov a organizácií občianskej spoločnosti na procesoch tvorby verejných politík
 
 
Skočiť na hlavné menu