Nové eurofondy sú veľkou príležitosťou pre regióny, dôležité je, aby využili aj končiace eurofondy


Dátum: 11.05.2023

Obrázok k aktualite Nové eurofondy sú veľkou príležitosťou pre regióny, dôležité je, aby využili aj končiace eurofondy
Podporujeme zmysluplné trávenie voľného času v každom meste a obci Slovenska. Na budovanie alebo obnovu priestorov na rôzne voľnočasové aktivity a šport sme z regionálnych dotácii práve vyhlásili novú výzvu vo výške 9 miliónov eur. Vďaka tejto podpore môžu obce, mestá, mimovládne organizácie a občianske združenia po celom Slovensku na svoje voľnočasové a športové objekty získať štátnu dotáciu od 100 000 až do 450 000 eur. Vyhlásenie výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) oznámila vicepremiérka a ministerka pre regionálny rozvoj Veronika Remišová na úvod dnešnej konferencie Tvoríme lepšie Slovensko v Trnave.
 
Reforma eurofondov je veľkou príležitosťou pre regióny. Jej súčasťou je totiž aj samostatný, vyše 2-miliardový balík, o ktorom budú rozhodovať priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Trnave to zdôraznila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. MIRRI SR odštartovalo sériu konferencií Tvoríme lepšie Slovensko koncom apríla v Žiline a postupne sa uskutočnia v každom krajskom meste, po Trnave už na budúci týždeň v Košiciach. Odborníci ministerstva na nich zástupcom krajov, miest a obcí a ďalším kľúčovým aktérom predstavia novinky, ktoré prináša Program Slovensko.
 
„Program Slovensko je najväčšou reformou eurofondov v histórii Slovenska a je veľkou šancou na rozvoj našich regiónov. Už nemáme šesť operačných programov, každý s inými pravidlami, ale iba jeden program – Program Slovensko, s jednými pravidlami, metodikou a minimom byrokracie. Pre samosprávy je dôležité, že z celkového takmer 13-miliardového balíka rozhodnú o vyše 2 miliardách priamo regióny, a to v rámci integrovaných územných investícií. V praxi to znamená, že regióny si určia svoje investičné priority, na ktoré chcú využiť eurofondy z tejto špeciálnej obálky. Každý región má totiž trošku iné problémy, oni najlepšie vedia, kam potrebujú nové eurofondy investovať,“ uviedla ministerka Remišová. Doplnila, že už tento rok sa plánuje z Programu Slovensko vyhlásiť 138 výziev za takmer 6 miliárd eur, čo je takmer polovica z celého balíka.
 
Regióny v novom eurofondovom období rozhodnú o investovaní 2,13 miliardy eur z takmer 13-miliardového balíka Programu Slovensko. Konkrétne pre územie udržateľného mestského rozvoja mesta Trnava je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov 37 miliónov eur a pre Trnavský samosprávny kraj 112,2 milióna eur.
O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú rady partnerstva, v ktorých sú zástupcovia samosprávy, štátnej správy, ako aj mimovládnych organizácii, zamestnávateľov, podnikateľov či cirkví a zástupcovia území udržateľného mestského rozvoja. „Koľko eurofondov samosprávy z vyše 2-miliardového balíka napokon získajú na svoj rozvoj, závisí od kvality ich projektov. Preto prichádzame za starostami, primátormi a vedením krajov, aby im naši odborníci vysvetlili nové možnosti, ktoré regiónom Program Slovensko prináša,“ povedala Remišová. MIRRI SR v spolupráci s ďalšími rezortmi, úradmi, aj Úradom vlády SR otvorilo v každom krajskom meste Regionálne centrum, kde žiadatelia o eurofondy a dotácie získajú informácie a odborné poradenstvo na jednom mieste. Regionálne centrá od svojho otvorenia na jeseň minulého roka poskytli 2 867 konzultácií. „Pre žiadateľov o eurofondy a dotácie sme odborné poradenstvo priniesli priamo do regiónov, aby nemuseli obiehať úrady v hlavnom meste,“ uviedla Remišová.
 
Cieľom trnavskej konferencie je samosprávam a aktérom v území predstaviť plán výziev z nových eurofondov. Žiadatelia z Trnavského kraja sa tento rok budú môcť zapojiť do 122 výziev za takmer 5,2 miliardy eur.
 
Najviac z celkového 13-miliardového balíka Programu Slovensko ide na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či cestovného ruchu podporí 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý pomôže hornej Nitre a iným priemyselným regiónom v prechode na čistú ekonomiku. Viac podrobností nájdete v tlačovej správe.
 
Dôležitou témou konferencií Tvoríme lepšie Slovensko je aj dobiehajúce programové obdobie. Samosprávy, nielen v Trnavskom kraji, oceňujú najnovšiu rýchlu, adresnú a jednoduchú pomoc v súvislosti s ich nákladmi na pomoc utečencom z Ukrajiny.
Vicepremiérka Remišová a jej tím z MIRRI na rokovaniach s Európskou komisiou presadili, že mestá a obce môžu dostať kompenzáciu za náklady, ktoré znášali v súvislosti s migračnou krízou. Do výzvy za 127 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi MIRRI, sa môže prihlásiť takmer 1 500 miest a obcí, ktoré pomohli ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine. Za prijatie jedného utečenca získajú oprávnené samosprávy maximálne 2 600 eur. Mestá a obce vďaka tejto podpore plánujú obnoviť svoje školy, škôlky či verejné priestranstvá. V Trnavskom kraji sa táto pomoc týka 177 obcí, ktoré spolu získajú takmer 12,4 milióna eur.
 
Vicepremiérka Remišová zároveň vyzvala samosprávy v Trnavskom kraji, aby si splnili včas svoje zmluvné záväzky a dočerpali eurofondy z dobiehajúceho obdobia, ktoré majú schválené na svoje projekty. „Zazmluvnenosť projektov v regionálnom programe máme na celonárodnej úrovni už 120 %. Znamená to, že máme uzatvorené zmluvy s prijímateľmi na každé jedno euro, plus 20 % navyše . Tým sme zabezpečili, aby na konci programového obdobia z nášho programu žiadne peniaze neprepadli, ale ostali na Slovensku. Teraz je už len na prijímateľoch eurofondov – teda aj na samosprávach, aby svoje projekty úspešne dokončili do konca roka tak, ako sa zaviazali v zmluve,“ zdôraznila na záver Veronika Remišová.
 
Podpora z IROP je pre rozvoj regiónov dôležitá. Vďaka nej sa obnovujú cesty II. a III. triedy, zlepšuje sa kvalita stredoškolského odborného vzdelávania, vytvárajú sa nové miesta v školách a škôlkach. Príkladom je aj 400-tisícová podpora rekonštrukcie bývalej budovy gymnázia na Kalinčiakovej ulici v Trnave, v ktorej vznikli tri nové triedy pre 60 detí Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety. „Za uplynulé roky sme eurofondy z regionálneho operačného programu IROP nasmerovali do oblastí, ktoré predchádzajúce vlády zanedbávali. Celkovo sme podporili obnovu takmer 600 základných škôl po celom Slovensku, pomohli sme vytvoriť 11 000 nových miest v materských školách a zrekonštruovať takmer 1 000 kilometrov ciest II. a III. triedy. Eurofondy musia slúžiť ľuďom,“ dodala Remišová.
 
Pre Trnavský kraj je dôležitá aj eurofondová cezhraničná spolupráca. Kraj sa o podporu svojich projektov môže uchádzať až v troch programoch, a to v programoch Interreg, ktoré má Slovensko s Českom, Maďarskom a Rakúskom. V dobiehajúcom období sme z nich podporili 66 cezhraničných projektov, medzi ktoré sa rozdelilo spolu 28,6 milióna eur. Medzi iným sa vybudovalo 24 kilometrov cyklociest a turistických chodníkov. Obnovilo sa tiež 14 pamiatok. Príkladom je projekt Česká cesta. Senica vďaka nemu zrekonštruovala bývalý letohrádok (Sokolovňu) a otvorila v ňom mestské múzeum s témou Českej cesty.

Skočiť na hlavné menu