Názov: Porta Rusica - z Polonín do Bieszczadov


Dátum: 21.02.2022

Obrázok k aktualite Názov: Porta Rusica - z Polonín do Bieszczadov

Názov: Porta Rusica - z Polonín do Bieszczadov
PLSK_Porta Rusica1

Krátky popis: Idea projektu „Porta Rusica – z Polonín do Bieščad“ nadväzuje na historickú obchodnú cestu z 19. storočia, ktorá spájala Michalovce s Baligrodom a viedla cez Ruské Sedlo nad Roztokami do Roztok. V projekte sa zrealizovalo vytýčenie a označenie chodníka spolu s podpornou infraštruktúrou (vzdelávacie tabule, prístrešky, rozhľadne), adaptácia existujúcich cyklistických chodníkov a trás (cca 60 km vrátane trasy „singletrack“), cyklus konferencií, školení pre miestne komunity a sprievodcov a cyklus aktivít propagujúcich udržateľnú cykloturistiku. Vznikli e-nástroje: interaktívna mapa cyklotrás, aplikácia pre smartfóny a stránka www s kódmi QR, ako aj publikácie propagujúce potenciál pohraničia (mapy, album). Lesopoľnohospodársky majetok Ulič zrekonštruoval časť medzinárodnej cyklotrasy R 61 (trasa od hranice s Poľskom zo Sedla nad Roztokami Górnymi po cestu do dávnej dedinky Ruské). Na dvoch úsekoch je povrch vyhotovený z kameniva. Tretí úsek – zachovaný povrch starej historickej kamennej dláždenej cesty bol zrekonštruovaný klasickým spôsobom, akým sa kedysi takéto cesty budovali.
Prijímateľ:  POWIAT LESKI, LESOPOĽNOHOSPODÁRSKY MAJETOK ULIČ, NADLEŚNICTWO CISNA
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 827 047,47 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 552 990,3 EUR (EFRR)
Vlastné zdroje:  
Operačný program:  Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020
Doba realizácie projektu: október 2018 – december 2021
 PLSK_Porta Rusica
 

Krátky popis: Idea projektu „Porta Rusica – z Polonín do Bieščad“ nadväzuje na historickú obchodnú cestu z 19. storočia, ktorá spájala Michalovce s Baligrodom a viedla cez Ruské Sedlo nad Roztokami do Roztok. V projekte sa zrealizovalo vytýčenie a označenie chodníka spolu s podpornou infraštruktúrou (vzdelávacie tabule, prístrešky, rozhľadne), adaptácia existujúcich cyklistických chodníkov a trás (cca 60 km vrátane trasy „singletrack“), cyklus konferencií, školení pre miestne komunity a sprievodcov a cyklus aktivít propagujúcich udržateľnú cykloturistiku. Vznikli e-nástroje: interaktívna mapa cyklotrás, aplikácia pre smartfóny a stránka www s kódmi QR, ako aj publikácie propagujúce potenciál pohraničia (mapy, album). Lesopoľnohospodársky majetok Ulič zrekonštruoval časť medzinárodnej cyklotrasy R 61 (trasa od hranice s Poľskom zo Sedla nad Roztokami Górnymi po cestu do dávnej dedinky Ruské). Na dvoch úsekoch je povrch vyhotovený z kameniva. Tretí úsek – zachovaný povrch starej historickej kamennej dláždenej cesty bol zrekonštruovaný klasickým spôsobom, akým sa kedysi takéto cesty budovali.

PLSK_Porta Rusica1
Prijímateľ:  POWIAT LESKI, LESOPOĽNOHOSPODÁRSKY MAJETOK ULIČ, NADLEŚNICTWO CISNA
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 827 047,47 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 552 990,3 EUR (EFRR)
Vlastné zdroje:  
Operačný program:  Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020
Doba realizácie projektu: október 2018 – december 2021
 
 
 
Skočiť na hlavné menu