NASES získa na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti nenávratný príspevok sedem miliónov eur


Dátum: 19.07.2022

Obrázok k aktualite NASES získa na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti nenávratný príspevok sedem miliónov eur
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) môže použiť na financovanie projektu zameraného na detekciu zraniteľnosti koncových bodov obslužných miest takmer 7 miliónov eur. Nenávratný finančný príspevok v tomto objeme získa z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na základe uzavretej zmluvy s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Cieľom investície na posilnenie aplikácií informačných a komunikačných technológií v rámci elektronickej štátnej správy je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti. Podľa zmluvy o poskytnutí príspevku, zverejnenej v centrálnom registri zmlúv, uvedená suma predstavuje sto percent z celkových oprávnených výdavkov projektu.

NASES zároveň získa na projekt POZ (podpisovač, overovač, zobrazovač) v elektronickej komunikácii so štátom z európskych zdrojov a domáceho spolufinancovania nenávratný finančný príspevok vyše 765-tisíc eur. Zámerom na základe tejto zmluvy s ministerstvom investícií je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti služieb eGovernmentu pre podnikateľov a občanov.

Peniaze budú v oboch prípadoch poskytnuté z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra v prioritnej osi Informačná spoločnosť.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu