Na zlepšenie sociálnych služieb v TSK pôjde tento rok viac ako 5,1 milióna eur


Dátum: 03.01.2022

Obrázok k aktualite Na zlepšenie sociálnych služieb v TSK pôjde tento rok viac ako 5,1 milióna eur
Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnej starostlivosti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) majú v tomto roku zlepšiť investície za viac ako 5,1 milióna eur. Vyplýva to z rozpočtu TSK, ktorý na decembrovom zasadnutí schválili poslanci Zastupiteľstva TSK.

Do zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb investuje v tomto roku TSK z vlastného rozpočtu takmer 150.000 eur. Pre 15 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nakúpi kraj elektrické pece a panvice, umývačky riadu, priemyselné práčky, sušičky bielizne, valcové a korytové žehliče, polohovateľné lôžka, hydraulické zdvíhacie stoličky, transportné vozíky a podobne.

V rámci implementácie projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a európskych a investičných štrukturálnych fondov bude TSK pokračovať v projekte deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce. Projekt za 2,87 milióna eur je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu.  

Ďalšie dva milióny eur budú z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra smerovať na podporu projektu asistovaného života pre občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou (Active Assistance Living).


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu