Na regionálne projekty zostáva zo starých eurozdrojov využiť vyše osemsto miliónov eur


Dátum: 18.05.2023

Obrázok k aktualite Na regionálne projekty zostáva zo starých eurozdrojov využiť vyše osemsto miliónov eur
Do konca tohto roka je v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) potrebné využiť z prostriedkov Európskej únie ešte 823 mil. eur. Znamená to 42,5 % z alokácie viac ako 1,9 mld. eur. Prijímatelia eurofondov na regionálne projekty v rámci programového obdobia 2014 až 2020 k 30. aprílu po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek vyčerpali 1,1 mld. eur, teda 57,5 % z vyčlenenej sumy. Vyplýva to z údajov o využívaní eurozdrojov na portáli Ministerstva financií SR.
 

Pre vyčerpanie celého objemu financií EÚ v uvedenom programe za osem mesiacov do záveru roka treba minúť priemerne zhruba 103 mil. eur mesačne. Intenzita implementácie európskych peňazí v IROP-e by sa musela zvýšiť skoro šesťnásobne. Za štyri mesiace aktuálneho roka bolo využitých cez 70 mil. eur, čo je mesačný priemer 17,5 mil. eur. Program riadi Ministerstvo investícií, regionálno rozvoja a informatizácie SR, napriek viac ako stopercentnému zazmluvneniu prostriedkov má jeden z najnižších podielov čerpania. Rezort koordinuje aj čerpanie eurofondov vo všetkých programoch.
 
Nový minister investícií v úradníckej vláde Peter Balík informoval, že chcú zachrániť staré eurofondy pred prepadnutím a vyčerpať z nich čo najväčší objem, ale začať aj využívanie zdrojov v aktuálnom období 2021 až 2027. Potvrdil, že konkrétne IROP v poslednom období prešiel krízovým riadením. „Momentálne je dobre nastavený tak, aby vyhovel všetkým žiadostiam z miest a regiónov. Alokácia je nadkontrahovaná, chceli by sme dosiahnuť, aby sme všetky prostriedky z tohto programu pre regióny vyčerpali," povedal Balík. O situácii s využívaním eurofondov už diskutoval s premiérom Ľudovítom Ódorom a vicepremiérkou Líviou Vašákovou, ktorá má na starosti okrem plánu obnovy aj klasické eurofondy.
 
Predseda vlády sa vyslovil za rýchlejšie, efektívnejšie a plynulejšie čerpanie eurozdrojov. „Chceme ešte niečo spraviť aj s eurofondmi z minulosti. Taktiež musíme naštartovať aj nové programové obdobie," uviedol Ódor. Podľa Vašákovej je potrebné maximálne zefektívniť využívanie starých eurofondov a zrýchliť vyhlasovanie výziev v novom období. „Treba takisto nastaviť synergie s plánom obnovy," podotkla.
 
Pre vyčerpanie všetkých finančných prostriedkov EÚ z obdobia 2014 až 2020 v desiatich operačných programoch zostáva použiť ešte 4,4 mld. eur. Podľa stavu čerpania k 30. aprílu, treba za osem mesiacov do konca roka minúť 30,4 % z celkovej alokácie 14,5 mld. eur. Využívanie starých eurozdrojov by tak muselo dosiahnuť mesačne takmer 551 miliónov eur a oproti súčasnosti by sa malo zvýšiť 4,5-násobne.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu