MIRRI: Rezort vyhlásil výzvy z programu Interreg SK - CZ za viac ako 7 mil. eur


Dátum: 28.08.2023

Obrázok k aktualite MIRRI: Rezort vyhlásil výzvy z programu Interreg SK - CZ za viac ako 7 mil. eur
Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko (SK - CZ) vyhlásilo v pondelok Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v novom programovom období dve výzvy v rámci Fondu malých projektov. Na rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárstva je vyčlenených 3,18 milióna eur, zatiaľ čo na budovanie vzájomnej dôvery 4,78 milióna eur.

Cezhraničné právne subjekty môžu predkladať svoje žiadosti do 16. októbra tohto roku. Cieľom priority Kultúra a cestovný ruch je posilnenie informovanosti o možnostiach využívania kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničí vrátane inovatívnych a digitálnych prístupov, ako aj realizácia spoločných aktivít a stratégií zahrňujúcich integráciu destinácií, spoluprácu v oblasti vzdelávania pracovníkov cestovného ruchu. "Oprávneným územím, v ktorom je možné realizovať projekty, je celé územie SR a ČR, pričom realizácia aktivít projektu a jej výstupy musia mať pozitívny vplyv na programové územie," priblížilo MIRRI SR.

K programovým územiam, na ktoré sa vzťahuje podpora, patria na slovenskej strane Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj, v Českej republike sú to Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj. Na program Interreg SK-CZ je v novom období určených 107 miliónov eur. Z programu sa budú financovať projekty z piatich oblastí spolupráce medzi Slovenskom a Českom. Okrem životného prostredia, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu je to aj spolupráca samospráv a regionálnych iniciatív prostredníctvom Fondu malých projektov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu