Ministerstvo dopravy spúšťa štyri projekty smart mobility, skúmať budú emisie aj tvorbu zápch


Dátum: 16.04.2022

Obrázok k aktualite Ministerstvo dopravy spúšťa štyri projekty smart mobility, skúmať budú emisie aj tvorbu zápch

Ministerstvo dopravy podpísalo štyri zmluvy o dielo, vďaka ktorým sa budú realizovať pilotné projekty v oblasti inteligentnej mobility. Na zbere dát a analýz budú pracovať prevažne slovenské univerzity.

Na to, aby sme mohli postupne zavádzať do praxe rôzne prvky smart mobility, potrebujeme presne vedieť, ako je na ne naša infraštruktúra pripravená. Preto sme sa rozhodli ísť cestou zberu a analyzovania veľkého množstva rôznych dát. Budeme skúmať napríklad rýchlosti, pri ktorých sa plynulá doprava mení na zápchu, alebo to, v akom stave sú značky na cestách,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

V spolupráci s výskumníkmi z Fakulty informatiky a informačných technológií STU bude ministerstvo testovať, ako dobre vedia moderné senzory čítať vodorovné aj zvislé dopravné značenie na vybraných úsekoch slovenských ciest. Merania sa budú opakovať tak, aby pokryli rôzne svetelné aj poveternostné podmienky. Vo výsledku získa ministerstvo, SSC či NDS prehľad o tom, či sú značky na našich cestách kompatibilné s modernými asistenčnými systémami v autách, prípadne či by teoreticky vyhovovali požiadavkám na autonómnu jazdu.

Vedecký park, ktorý je súčasťou Žilinskej univerzity, navrhne technológie a aplikácie pre monitoring voľných parkovacích miest. Zbieraním a analýzou dát sa vytvorí koncept, ktorý bude vodičom poskytovať informácie o voľných kapacitách na odpočívadlách pri cestách. V praxi to uľahčí prácu vodičom nákladných vozidiel, ktorí si budú môcť lepšie naplánovať cestu, v reálnom čase si skontrolovať dostupnosť parkovacích miest a vybrať si miesto na odpočinok.

Žilinská univerzita v Žiline bude pracovať aj na overovaní, pri akej hustote premávky začínajú vznikať zápchy na vybraných cestných úsekoch. Cieľom projektu je preveriť hraničné rýchlosti, pri ktorých sa plynulá jazda v kolóne mení na dopravnú zápchu. Vďaka tomuto výskumu budú správcovia cestnej siete môcť predvídať, kedy sa intenzita dopravy na konkrétnom úseku zvýši natoľko, že bude potrebné cestu upraviť, aby sa zabránilo zápcham.

Spolupráca so spoločnosťou Mobility & Big Data, s.r.o. prinesie monitoring dopravných tokov, emisií a iných vplyvov na životné prostredie na vybraných úsekoch ciest. Zber dát bude zabezpečený moderným senzorickým systémom.

Je veľmi pozitívne, že na väčšine projektov budeme spolupracovať s vedcami a študentmi zo slovenských univerzít. Týmito 4 projektmi to pre nás rozhodne nekončí, už čoskoro by sme mali v spolupráci so Strojníckou fakultou STU testovať, ako dokáže umelá inteligencia vnímať premávku v reálnom čase,“ dodal minister dopravy.

Všetky spomínané pilotné projekty sú súčasťou národného projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility, ktorý je financovaný prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

 


Skočiť na hlavné menu