Mesto Lučenec získalo finančné prostriedky na projekt miestnej občianskej a preventívnej služby


Dátum: 22.03.2024

Obrázok k aktualite Mesto Lučenec získalo finančné prostriedky na projekt miestnej občianskej a preventívnej služby
Miestna občianska a preventívna služba (MOaPS) sa v meste Lučenec stala dôležitou iniciatívou s cieľom zvýšiť integráciu marginalizovaných komunít a osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Projekt sa zameriava najmä na posilnenie zamestnanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK).  Projektová aktivita mesta Lučenec sa uskutočňuje v časovom rámci od marca 2024 do augusta 2026 a bude tak mať pozitívny vplyv na komunitu minimálne počas 30 mesiacov. Z 12 členov MOaPS bude polovica priamo z MRK, čo podčiarkuje inkluzívny prístup projektu.

Začiatky iniciatívy samosprávy siahajú až do roku 2019, keď sa mesto Lučenec zapojilo do projektu s podobným zámerom. Tento projekt bol úspešný a nadviazal naň ďalší. V rámci plánovanej činnosti budú členovia MOaPS vykonávať rad aktivít s cieľom zlepšiť životné podmienky obyvateľov v meste. Od kontaktu s úradmi a poskytovania informácií o voľných pracovných miestach až po dohľad nad verejným poriadkom, ochranu životného prostredia či podporu školskej dochádzky.

Podstatnou súčasťou projektu je aj spolupráca s Mestskou políciou Lučenec a ďalšími mestskými orgánmi a oddeleniami, čo Žiaci základných škôl si rozšírili znalosti a získali aj pamätné darčeky zabezpečí koordinovaný a efektívny prístup k riešeniu základných komunitných potrieb. Plánované činnosti MOaPS tak budú mať nielen pozitívny vplyv na MRK, ale aj na širšiu verejnosť a životné prostredie mesta.

Projekt disponuje celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 503 663,47 €, ktoré budú využité najmä na financovanie mzdových nákladov členov a ďalších nákladov projektu, medzi ktoré patrí napríklad vybavenie hliadok či vzdelávacie aktivity. Samospráva si v najbližších rokoch od Miestnej občianskej a preventívnej služby v meste Lučenec sľubuje užšiu a dynamickejšiu komunikáciu a spoluprácu s marginalizovanou rómskou komunitou. Projekt je financovaný Európskou úniou.

Skočiť na hlavné menu