Liptovská Teplička: V obci chcú zveľadiť unikátne pivničky zo zdrojov Interreg


Dátum: 03.05.2023

Obrázok k aktualite Liptovská Teplička: V obci chcú zveľadiť unikátne pivničky zo zdrojov Interreg
V podtatranskej obci Liptovská Teplička chcú zveľadiť unikátne pivničky, uchádzať sa budú o zdroje z cezhraničného programu Interreg. Informoval o tom Ladislav Sisák, manažér kancelárie miestnej akčnej skupiny (MAS) Pro Tatry, s ktorou obec pri tvorbe projektu spolupracovala.

Niektoré z teplických zemiakových pivničiek, ktoré sú kultúrny, technický a estetický unikát, postavili aj pred viac ako 300 rokmi. Cieľom výziev Interregu je tentoraz zachovanie, zveľaďovanie a využitie potenciálu kultúrno-historického dedičstva prihraničných regiónov. "Ním myslíme napríklad pamiatky, tradičné postupy výroby potravín, nástrojov, tradičné vzory či prvky architektúry," opisuje základnú ideu Sisák. Okrem samotných pivničiek sa môžu zrekultivovať prístupové chodníky, trávnaté plochy, vylepšiť informačné tabule či ponúkať rôzne služby.

Suma na cezhraničné projekty by mohla podľa starostu Liptovskej Tepličky Slavomíra Kopáča dosiahnuť aj štyri milióny eur. Približne polovicu z tohto balíka by mali získať partneri z každej strany hranice. Obec má v Interregu dva hlavné zámery - zveľadiť, zrekonštruovať a opraviť unikátne zemiakové pivničky a tiež vylepšiť plochu miestneho amfiteátra.

"Pivničky už len svojím vzhľadom a panorámou na prvý pohľad zaujmú takmer každého, kto prvýkrát zavíta do dedinky. Pre neznalých môžu pripomínať aj vínne pivničky z južných regiónov. Ide vskutku o unikát - kultúrne, historicky, esteticky, ale aj prakticky. Veď zemiaky tam v požadovanej kvalite vydržia celú zimu aj bez elektriny," upozornil Kopáč s tým, že v obci ich je približne 400. Niektoré sú však poškodené, iné celkom spadli, keďže sa už nepoužívajú v takej miere ako kedysi. "Kedysi v nich rodiny uskladňovali po 100 vriec zemiakov, dnes už je to väčšinou len symbolických päť až desať," vysvetľuje starosta.

Za peniaze z projektu chcú miestni pivničky opraviť, dať im prvky jednotného liptovského dizajnu a skvalitniť dostupnosť informácií o tomto unikáte. Aj takouto formou by podľa Kopáča podporili cestovný ruch, regionálne služby a zatraktívnili územie. Obec ich v tejto súvislosti nedávno vyhlásila za pamätihodnosť, čo pomôže jednak marketingu, ale aj snahám o získavanie prostriedkov na ich ochranu.

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu