Levice: Mesto získalo dotáciu na manažment údajov


Dátum: 15.04.2023

Obrázok k aktualite Levice: Mesto získalo dotáciu na manažment údajov

 Mesto Levice získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 316.776 eur na projekt Manažment údajov mesta Levice. Samospráva bola úspešná vo výzve sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Celkový rozpočet projektu predstavuje 338.448 eur. Kofinancovanie mesta je 16.672 eur. Projekt sa bude realizovať v tomto roku, informoval primátor Ján Krtík.

Dôvodom realizácie projektu je manažované, systematické, efektívne uchovávanie údajov získaných v procesoch mesta, skonštatoval primátor. Cieľom je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti e-governmentu, zavedenie automatizovaného publikovania datasetov, modernizácia a racionalizácia verejnej správy IKT prostriedkami.


Hlavnými aktivitami v projekte sú čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát, realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu a automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov. Radnica vďaka získanému nenávratnému finančného príspevku nebude musieť na splnenie týchto povinností a nákup techniky použiť okrem spolufinancovania ďalšie vlastné zdroje, uviedol primátor.

Zdro:TASR


Skočiť na hlavné menu