KSK pre finančné riziká pozastaví eurofondový projekt kreatívneho centra


Dátum: 24.04.2023

Obrázok k aktualite KSK pre finančné riziká pozastaví eurofondový projekt kreatívneho centra
Košický samosprávny kraj (KSK) pozastaví eurofondový projekt budovania kreatívneho centra za 19 miliónov eur, ktorý realizuje od začiatku tohto roka. Vzhľadom na okolnosti vrátane požiadavky zhotoviteľa zvýšiť cenu diela hrozí, že sa projekt nepodarí dokončiť do konca tohto roka a kraj by tak musel financie vracať. Krajské zastupiteľstvo v pondelok rozhodlo, že KSK bude hľadať iné finančné krytie projektu.

"My máme obrovský záujem na tom, aby sme mohli pokračovať v tomto projekte, ale jednoducho sa to nedá robiť za okolností, keď nevieme, či môžeme alebo nemôžeme podpísať niektoré dodatky s dodávateľmi stavebných prác, čo je hlavná časť výdavkov z nenávratného finančného príspevku. Nemáme usmernenia z ministerstva kultúry, či môžeme pokračovať v projekte aj v budúcom polroku. Po mnohých diskusiách aj poslanci sami usúdili, že bude lepšie z pohľadu finančných rizík z tohto projektu vycúvať teraz," povedal pre novinárov predseda KSK Rastislav Trnka. Doterajšie náklady na práce sú podľa neho v objeme pol milióna eur.

Podľa schváleného uznesenia má predseda kraja zabezpečiť všetky potrebné úkony smerujúce ku konečnému vyrovnaniu vzájomných vzťahov medzi KSK a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) a jednotlivými zhotoviteľmi projektu a vyvíjať snahy na získanie iných zdrojov na realizáciu projektu. Schválený variant odporúčala aj finančná komisia zastupiteľstva a hlavný krajský kontrolór Jozef Hudák.

Kreatívne centrum KSK má vyrásť v budove bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. Pôsobiť v ňom majú otvorené pracovné dielne a inovačné ateliéry, najmä so zameraním na media art a dizajn, ale aj scénické či vizuálne umenie, remeslá a kultúrne dedičstvo. NFP na projekt cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) predstavuje 95 percent rozpočtu projektu, KSK ho spolufinancuje sumou takmer milión eur. Najväčší krajský eurofondový projekt nesie niekoľko rizík – ide o historickú budovu a získané financie v rámci programového obdobia je nutné vyčerpať do konca tohto roka. "Hoci kraj robil všetky kroky k tomu, aby sa práce ukončiť podarilo, komplexnosť projektu a vzťahov s dodávateľmi a sprostredkovateľským orgánom vrátane objektívnych dôvodov, ako je situácia na stavebnom trhu, lehoty na vyjadrenia štátnych orgánov a podobne, odkryli ďalšie časové, finančné i procesné riziká," informoval Úrad KSK.

Dodávateľ stavebných prác podľa kraja žiadal zvýšenie celkovej ceny diela o 40 percent. Trnka uviedol, že ak by sa pokračovalo v danom projekte, krajský rozpočet by to mohlo vyjsť aj s pokutami až na 27 miliónov eur. "Teraz budeme krok po kroku riešiť, aby sme z tohto projektu vycúvali s čo najmenšími finančnými stratami. Potom sa budeme snažiť získať čiastkovo tieto fondy v rámci nového programového obdobia," konštatoval. Kritizuje, že systém čerpania eurofondov na Slovensku nie je dobre nastavený a komplikujú ho neskoré vyhlásenia výziev a zdĺhavé procesy zo strany štátu, čo vytvára riziká už na začiatku.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu