Košický kraj začal s opravou cesty k vodnej nádrži Ružín za viac ako 6,7 milióna eur


Dátum: 24.05.2023

Obrázok k aktualite Košický kraj začal s opravou cesty k vodnej nádrži Ružín za viac ako 6,7 milióna eur
 Košický samosprávny kraj (KSK) začal rozsiahlu rekonštrukciu cesty od hranice okresov Košice a Košice – okolie až po most cez vodnú nádrž Ružín. Komunikácia prechádza cez katastrálne územia Košická Belá, Košické Hámre a Malý Folkmár. Rekonštrukcia je financovaná v rámci projektu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), stavebné náklady predstavujú sumu viac ako 6,7 milióna eur. Informoval o tom KSK.
 
"Na riešenom úseku je poškodený kryt vozovky, nachádzajú sa tu početné výtlky, deformácie, trhliny a lokálne sieťové rozpady. Aj z dôvodu, že na území nejestvuje nadradená dopravná infraštruktúra a do mnohých obcí nevedie železničná trať, považujeme túto cestu z hľadiska verejnej osobnej dopravy za mimoriadne významnú a jej rekonštrukcia je nevyhnutná,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
 
Rekonštrukcia cesty II/547 začala v polovici mája. K dnešnému dňu bolo položených približne 1 100 metrov nového asfaltu na trojpruhu v úseku Košickej Belej. Aktuálne asfaltujú úsek od zastávky Zlatník ku mostu ponad Ružín. Vymenené boli aj zvodidlá v dĺžke 400 metrov. V júni je na pláne nastriekanie vodorovného dopravného značenia na novej ceste, v ďalšom kroku zrealizujú rekonštrukciu vozovky od hranice okresu po Košickú Belú.
 
Komunikácia v uvedenom úseku vykazovala neúnosnú vozovku a nevyhovujúce asfaltové vrstvy. Existujúce autobusové zastávky na ceste boli bez zastávkového pruhu a nástupíšť a v niektorých úsekoch chýbali zvodidlá. Vzhľadom na neustály nárast cestnej dopravy bola podľa kraja rekonštrukcia cesty v tomto úseku nevyhnutná. V rámci rekonštrukcie sa zabezpečí aj úprava autobusovej zastávky Zlatník, nástupište Zlatník, výstavba zastávkových pruhov pre štyri autobusové zastávky, osvetlenie priechodov pre chodcov a preložka káblov.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu