Konferencia pri príležitosti predstavenia Programu Slovensko 2021 - 2027 TVORÍME LEPŠIE SLOVENSKO


Dátum: 24.11.2022

Obrázok k aktualite Konferencia pri príležitosti predstavenia Programu Slovensko 2021 - 2027 TVORÍME LEPŠIE SLOVENSKO 
TERMÍN: 24 NOVEMBER 2022

MIESTO KONANIA: MÚZEUM SOLIVAR, Námestie osloboditeľov 4, Prešov

PROGRAM
 
08:30 – 10:00 | REGISTRÁCIA & Welcome coffee break

10:00 – 11:00 | SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE
ÚVODNÉ PRÍHOVORY:
• Veronika REMIŠOVÁ, podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho  rozvoja a informatizácie (15 min)
• Elisa FERREIRA, komisárka Európskej komisie pre súdržnosť a reformy (10 min)
• Nicolas SCHMIT, komisár Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne práva (10min)
• Milan KRAJNIAK, minister práce a sociálnych vecí SR (5 min)

11:00 – 12:30 | PANEL 1: VZDELANÉ A SOCIÁLNE SLOVENSKO
Moderuje: Dušan VELIČ, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

11:00 – 11:30 | HLAVNÉ PREJAVY:
• 11:00 - 11:08 Milan KRAJNIAK, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• 11:08 - 11:16 JÁN HORECKÝ, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
• 11:16 - 11:23 Vladimír LENGVARSKÝ, minister zdravotníctva SR
• 11:23 - 11:30 Ján HERO, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

11:30 – 12:30 | TECHNICKÝ PANEL ZAMERANÝ NA PODPORU Z FONDOV EÚZ PROGRAMU SLOVENSKO 2021-2027 V OBLASTIACH:
• ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE SLUŽBY, štátny tajomník MPSVaR SR
• VZDELÁVANIE, štátny tajomník MŠVVŠ SR
• ZDRAVOTNÍCTVO, štátny tajomník MZ SR
• MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY, Ján HERO, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Diskusia: slido.

12:30 – 13:30 | OBED
Konferencia pri príležitosti predstavenia Programu Slovensko 2021 - 2027

13:30 – 15:00 | PANEL 2: VEDA, INOVÁCIE, ENERGETIKA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DOPRAVA

13:30 – 14:00 | HLAVNÉ PREJAVY:
• 13:30 - 13:38 Karel HIRMAN, minister hospodárstva SR
• 13:38 - 13:46 Ján BUDAJ, minister životného prostredia SR
• 13:46 - 13:53 JÁN HORECKÝ, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
• 13:53 - 14:00 ANDREJ DOLEŽAL, minister dopravy a výstavby SR

14:00 – 15:00 | TECHNICKÝ PANEL ZAMERANÝ NA PODPORU Z FONDOV EÚ Z PROGRAMU SLOVENSKO 2021-2027 V NASLEDOVNÝCH OBLASTIACH:
• VEDA, VÝSKUM A INOVÁCIE, štátny tajomník MŠVVŠ SR, štátny tajomník MH SR
• ENERGETIKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, štátny tajomník MH SR, štátny tajomník MŽP SR
• DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, štátny tajomník MDV SR

Diskusia: slido.

15:00 – 15:30 | Coffee Break

15:30 – 17:00 | PANEL 3: MODERNÉ REGIÓNY – PODPORA Z INTEGROVANÝCH ÚZEMNÝCH NÁSTROJOV

15:30 – 16:00 | HLAVNÉ PREJAVY:
• 15:30 - 15:40 Dušan VELIČ, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
• 15:40 - 15:50 Milan MAJERSKÝ, predseda Prešovského samosprávneho kraja
• 15:50 - 16:00 Peter KUBOVIČ, predseda Úradu pre verejné obstarávanie

16:00 – 17:00 | TECHNICKÝ PANEL ZAMERANÝ NA PODPORU Z FONDOV EÚ Z PROGRAMU SLOVENSKO 2021 – 2027 V NASLEDOVNÝCH OBLASTIACH:
• nový prístup k podpore projektov regionálneho rozvoja
  D. Velič, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
• tvorba Integrovaných územných stratégií v území a oblastiach udržateľného mestského rozvoja
  D. Velič, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
  M. Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
• spravodlivá transformácia slovenských uhoľných regiónov
  P. Balík, generálny riaditeľ, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i nformatizácie SR
• transparentné eurofondy – nová koncepcia kontroly verejných obstarávaní
  P. Kubovič, predseda Úradu pre verejné obstarávanie
• regionálne centrá MIRRI SR
  D. Velič, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

17:00 | UKONČENIE KONFERENCIE

Skočiť na hlavné menu