Komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 250 miliónov EUR na kompenzáciu nepriamych emisných nákladov energeticky náročným podnikom


Dátum: 12.12.2022

Obrázok k aktualite Komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 250 miliónov EUR na kompenzáciu nepriamych emisných nákladov energeticky náročným podnikom

Táto schéma štátnej pomoci je určená pre energeticky náročné spoločnosti, aby im bola poskytnutá čiastočná kompenzácia za vyššie ceny elektrickej energie zapríčinené vplyvom cien uhlíka na náklady na výrobu elektrickej energie (tzv. náklady na nepriame emisie), ktoré vznikli v rokoch 2021 – 2030 v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ďalej len „ETS“).

Opatrenie bude prínosom pre spoločnosti pôsobiace v odvetviach ohrozených únikom uhlíka uvedených v prílohe I k usmerneniam o štátnej pomoci ETS. Tieto odvetvia čelia vysokým nákladom na elektrickú energiu a sú vystavené medzinárodnej hospodárskej súťaži. Kompenzácia bude oprávneným spoločnostiam poskytnutá formou čiastočnej náhrady nákladov na nepriame emisie, ktoré vznikli v predchádzajúcom roku, pričom posledná platba sa uskutoční v roku 2031. Termín na platby za rok 2021 je 30. apríl 2023 z dôvodu mimoriadnych okolností súvisiacich so súčasnou energetickou krízou. Maximálna výška pomoci na príjemcu sa bude rovnať 75 % vzniknutých nepriamych nákladov na emisie. Výška pomoci sa vypočíta na základe referenčných hodnôt efektívnosti spotreby elektrickej energie. Na to, aby príjemcovia mohli získať kompenzáciu, musia buď i) vykonať určité odporúčania energetického auditu, alebo ii) pokryť aspoň 30 % svojej spotreby elektrickej energie z bezuhlíkových zdrojov.

Komisia opatrenie posúdila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, a najmä podľa usmernení ETS o štátnej pomoci a zistila, že systém je potrebný a vhodný na podporu energeticky náročných spoločností s cieľom vyrovnať sa s vyššími cenami elektrickej energie a zabrániť tomu, aby sa spoločnosti premiestňovali do krajín mimo EÚ s menej ambicióznymi politikami v oblasti klímy, čo by viedlo k zvýšeniu celosvetových emisií skleníkových plynov. Komisia okrem toho zistila, že schéma spĺňa požiadavky stanovené v usmerneniach o štátnej pomoci ETS. Preto podporuje ciele EÚ v oblasti klímy a životného prostredia a ciele stanovené v Európskej zelenej dohode. Na tomto základe Komisia schválila slovenskú schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. 

Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude sprístupnené pod číslom SA.102712 v registri štátnej pomoci.

Komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 250 miliónov EUR na kompenzáciu nepriamych emisných nákladov energeticky náročným podnikom

Táto schéma štátnej pomoci je určená pre energeticky náročné spoločnosti, aby im bola poskytnutá čiastočná kompenzácia za vyššie ceny elektrickej energie zapríčinené vplyvom cien uhlíka na náklady na výrobu elektrickej energie (tzv. náklady na nepriame emisie), ktoré vznikli v rokoch 2021 – 2030 v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ďalej len „ETS“).

Opatrenie bude prínosom pre spoločnosti pôsobiace v odvetviach ohrozených únikom uhlíka uvedených v prílohe I k usmerneniam o štátnej pomoci ETS. Tieto odvetvia čelia vysokým nákladom na elektrickú energiu a sú vystavené medzinárodnej hospodárskej súťaži. Kompenzácia bude oprávneným spoločnostiam poskytnutá formou čiastočnej náhrady nákladov na nepriame emisie, ktoré vznikli v predchádzajúcom roku, pričom posledná platba sa uskutoční v roku 2031. Termín na platby za rok 2021 je 30. apríl 2023 z dôvodu mimoriadnych okolností súvisiacich so súčasnou energetickou krízou. Maximálna výška pomoci na príjemcu sa bude rovnať 75 % vzniknutých nepriamych nákladov na emisie. Výška pomoci sa vypočíta na základe referenčných hodnôt efektívnosti spotreby elektrickej energie. Na to, aby príjemcovia mohli získať kompenzáciu, musia buď i) vykonať určité odporúčania energetického auditu, alebo ii) pokryť aspoň 30 % svojej spotreby elektrickej energie z bezuhlíkových zdrojov.

Komisia opatrenie posúdila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, a najmä podľa usmernení ETS o štátnej pomoci a zistila, že systém je potrebný a vhodný na podporu energeticky náročných spoločností s cieľom vyrovnať sa s vyššími cenami elektrickej energie a zabrániť tomu, aby sa spoločnosti premiestňovali do krajín mimo EÚ s menej ambicióznymi politikami v oblasti klímy, čo by viedlo k zvýšeniu celosvetových emisií skleníkových plynov. Komisia okrem toho zistila, že schéma spĺňa požiadavky stanovené v usmerneniach o štátnej pomoci ETS. Preto podporuje ciele EÚ v oblasti klímy a životného prostredia a ciele stanovené v Európskej zelenej dohode. Na tomto základe Komisia schválila slovenskú schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. 

Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude sprístupnené pod číslom SA.102712 v registri štátnej pomoci.


Skočiť na hlavné menu