Komisia schválila 151 reformných projektov v členských štátoch na posilnenie ich odolnosti a konkurencieschopnosti


Dátum: 21.03.2023

Obrázok k aktualite Komisia schválila 151 reformných projektov v členských štátoch na posilnenie ich odolnosti a konkurencieschopnosti
Komisia schválila nové kolo 151 projektov v rámci Nástroja technickej podpory s cieľom podporiť všetky členské štáty pri príprave, navrhovaní a vykonávaní 326 významných reforiem v roku 2023. Podporované projekty sú reakciou na potrebu reforiem, ktorú vyjadrili členské štáty, a zároveň sú úzko prepojené s prioritami Európskej únie v oblasti modernej a efektívnej verejnej správy, stratégií udržateľného rastu a odolných hospodárstiev. Mnohé reformné projekty sa týkajú aj výziev, ktoré sa riešia v plánoch obnovy a odolnosti a pláne REPowerEU. Prehľad reformných projektov na Slovensku je k dispozícii tu.
 
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
Webové sídlo venované podpore reforiem
Nástroj technickej podpory (europa.eu)
Prehľad reformných projektov členských štátov
Nástroj technickej podpory – ročný pracovný program 2023
Otázky a odpovede týkajúce sa Nástroja technickej podpory na rok 2023

Skočiť na hlavné menu