Inštitúcie štátnej a verejnej správy môžu čerpať eurofondy na zlepšenie svojich elektronických služieb.


Dátum: 06.10.2021

Obrázok k aktualite Inštitúcie štátnej a verejnej správy môžu čerpať eurofondy na zlepšenie svojich elektronických služieb.
Dopytová výzva v hodnote 40 miliónov eur je stále otvorená

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu Malé zlepšenia eGOV služieb“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Určená je pre inštitúcie štátnej a verejnej správy, aby zlepšili a sprehľadnili svoje elektronické služby a zvýšili tak komfort občanov a podnikateľov pri kontakte so štátom.

Výzva je otvorená, v indikatívnej výške 40 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 29. októbra 2021.

Podporené budú inštitúcie štátnej a verejnej správy, aby modernizovali svoje služby, webové portály, agendové informačné systémy a zlepšili využívanie dát pre podporu rozhodovania. Výsledkom by mali byť logickejšie, prehľadnejšie a intuitívnejšie elektronické služby, zvýšenie počtu využívaných e-služieb, zrozumiteľná navigácia k jednotlivým službám a najmä ich vizuálne zjednocovanie.

Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je minimálne v sume 400 000 eur a maximálna v sume 1 500 000 eur.

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme vyzvať potenciálnych žiadateľov, aby sa efektívne  rozhodli zapojiť do vyhlásenej výzvy a predložili žiadosť. Pri predložení žiadosti je zároveň nevyhnutné, aby postupovali podľa stanovených podmienok poskytnutia príspevku výzvy.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-14-dop/


Skočiť na hlavné menu