Informačný seminár národného projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ sa bude konať v Trenčíne


Dátum: 13.09.2019

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno- poradenským centrom pre EŠIF Trenčiansky samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorého  zámerom je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Termín a miesto konania: 13.september 2019, od 10:00 hod Kongresová sála Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín)

Účasť na seminári je bezplatná. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár po kliknutí na tento odkaz TU.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu