INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE "OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 ČITATELSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ“ V ŽILINE


Dátum: 06.08.2018

Obrázok k aktualite INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE "OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01  ČITATELSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ“ V ŽILINE
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
Termín: 23. august 2018 o 10:30 hod.
Miesto: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 20. augusta 2018.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR
POZVÁNKA
Skočiť na hlavné menu