HUMENNÉ: Investičným akciám roka dominuje výstavba cyklomosta a rekonštrukcia vnútroblokov


Dátum: 15.03.2023

Obrázok k aktualite HUMENNÉ: Investičným akciám roka dominuje výstavba cyklomosta a rekonštrukcia vnútroblokov
Investičným akciám v roku 2023 v Humennom dominuje výstavba cyklomosta a rekonštrukcia vnútroblokov. Na tieto akcie ide prevažne z európskych zdrojov spolu viac ako 3,1 milióna eur.

Celkovo je v tohtoročnom pláne investičných aktivít mesta sedem väčších investičných akcií krytých mestským rozpočtom, ktorých realizácia sa začala ešte v minulom roku a ukončené budú v priebehu tohto kalendárneho roka.

Práce na lávke pre peších a cyklistov cez rieku Laborec začali v novembri minulého roka. Výstavba cyklomosta s dĺžkou 76,5 metra vrátane prislúchajúcej infraštruktúry, chodníkov pre chodcov a cyklistov na uliciach Štefánikova a Jasenovská, za takmer 1,9 miliónov eur je naplánovaná na jeden rok. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, aktuálne sú zrealizované zemné práce a prebieha čakacia skúška na vyhodnotenie únosnosti mikropilót. „Následne sa bude pokračovať vo vŕtaní a ich ďalšom osadení, ako aj výstuže a betonáži mostných opôr. Práce sa budú týkať aj výstavby chodníka,“ doplnil Škuba.

Regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta na Laboreckej a Dobrianskeho prebieha od októbra 2022 a má trvať do augusta 2023. Rozpočtový náklad stavby je 610-tisíc eur a z 95 je hradený z eurofondov. Doteraz vo vnútrobloku na Laboreckej ulici prešlo demontážou detské ihrisko a podklad. Realizujú sa sondy po vytýčení inžinierskych sietí a optických káblov. Nasledovať bude demontáž mobiliáru, vybúranie a úprava chodníkov. Sondy sa zrealizujú aj vo vnútrobloku na Dobrianskeho ulici. „V oboch lokalitách sa nachádza materiál na chodníky a spevnené plochy,“ dodal Škuba.

Prebieha aj rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste v hodnote 420-tisíc eur a náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné s rozpočtom vo výške 197-tisíc eur. Tieto investície majú byť ukončené v priebehu mesiacov apríl a máj. „Na uliciach Osloboditeľov, Sokolovská a Duchnovičova boli na spevnených plochách uložené polovegetačné tvárnice. Na chodníkoch dôjde k oprave asfaltového krytu či vybudovaniu novej odstavnej plochy,“ dodal Škuba. V tomto roku je plánovaná aj regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta na Nemocničnej a Družstevnej ulici s celkovým nákladom 405-tisíc eur.

Zdroj: SITA
 
Skočiť na hlavné menu