Hospodárska prognóza z jari 2024: postupná expanzia v situácii vysokých geopolitických rizík


Dátum: 16.05.2024

Obrázok k aktualite Hospodárska prognóza z jari 2024: postupná expanzia v situácii vysokých geopolitických rizík
Po všeobecnej hospodárskej stagnácii v roku 2023 bol rast na začiatku roka 2024 lepší, než sa očakávalo, čo spolu s pokračujúcim poklesom inflácie vytvorilo základ pre postupnú expanziu hospodárskej činnosti počas prognózovaného obdobia. V jarnej prognóze Európskej komisie sa za rok 2024 predpokladá rast HDP vo výške 1,0 % v EÚ a 0,8 % v eurozóne. Predpokladá sa, že v roku 2025 sa rast HDP v EÚ zrýchli na 1,6 % a v eurozóne na 1,4 %. Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien by v EÚ mala klesnúť zo 6,4 % v roku 2023 na 2,7 % v roku 2024 a následne v roku 2025 na 2,2 %. V eurozóne sa očakáva jej pokles z 5,4 % v roku 2023 na 2,5 % v roku 2024 a následne na 2,1 % v roku 2025. V prognóze pre Slovensko sa predpokladá, že HDP Slovenska sa v roku 2024 zvýši o 2,2 % v dôsledku rastu súkromnej a verejnej spotreby a v roku 2025 o 2,9 %, podporený domácim dopytom. Predpokladá sa, že inflácia v roku 2024 výrazne klesne na 3,1 %, ale v roku 2025 sa zvýši na 3,6 % v dôsledku očakávanej konvergencie cien energií na trhovú úroveň. Vzhľadom na napätý trh práce sa reálne mzdy zvýšia. Očakáva sa, že deficit verejných financií sa v roku 2024 zvýši na 5,9 % HDP a potom sa v roku 2025 mierne zníži na 5,4 % HDP, keďže sa predpokladá ukončenie opatrení na podporu energetiky.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
Skočiť na hlavné menu