Horná Nitra bude vďaka eurofondom zelenšia


Dátum: 25.08.2023

Obrázok k aktualite Horná Nitra bude vďaka eurofondom zelenšia
Pomáhame regiónom s prechodom na uhlíkovú neutralitu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo v poradí trinástu výzvu z Programu Slovensko, táto najnovšia je zameraná na podporu verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami. Vyhlásenie výzvy oznámil minister investícií Peter Balík počas pracovného výjazdu na hornej Nitre. Absolvoval tu aj kontrolný deň na eurofondovom projekte nového zdroja tepla, ktorý je aktuálne v záverečnej fáze výstavby. Vďaka nemu bude viac ako polovica tepla pre domácnosti pochádzať z čistej, obnoviteľnej energie s využitím banskej vody a slnečnej energie na vykurovanie.

„Transformácia regiónov je jednou zo zásadných výziev, ktorým čelí nielen Slovensko, ale aj iné európske krajiny. Európska únia nám na to poskytla osobitné prostriedky vo Fonde na spravodlivú transformáciu, ktorý má najviac dotknutým regiónom v tomto náročnom procese pomôcť. Sú to najmä banské regióny či regióny, kde bol dlhodobo pilierom ekonomiky ťažký priemysel. Z Fondu, ktorý je súčasťou nového eurofondového Programu Slovensko, sme už v júni vyhlásili vôbec prvú výzvu z nových eurofondov. Som rád, že dnes môžem na hornej Nitre oznámiť vyhlásenie ďalšej výzvy, vďaka ktorej do tohto regiónu, ale aj do Košického kraja, pribudnú nové elektrobusy a vodíkové autobusy. Moderné a ekologické formy verejnej dopravy tak dostávame aj do slovenských regiónov,“ povedal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

O eurofondovú podporu z novej výzvy za takmer 37 miliónov eur sa môžu uchádzať žiadatelia s projektami zameranými na udržateľnú verejnú osobnú dopravu – nákup elektrobusov a vodíkových autobusov, ale aj na budovanie potrebnej infraštruktúry, ako sú elektrické nabíjacie stanice a vodíkové čerpacie stanice. Prostriedky z výzvy budú môcť žiadatelia využiť taktiež na vybavenie do autobusov, ktoré prispeje k rozvoju inteligentných dopravných systémov (napríklad zavedením moderných spôsobov platby alebo zobrazovania informácií pre cestujúcich).
Do výzvy sa môžu prihlásiť žiadatelia, ktorí svojimi projektami rozvinú dopravné služby v regióne horná Nitra (okresy Prievidza a Partizánske) a vo vybraných okresoch Košického kraja (Košice I – IV, Košice-okolie a Michalovce). Keďže ide o podporu bezemisnej dopravy, úspešné projekty budú nad rámec príspevku z Fondu na spravodlivú transformáciu dofinancované zo štátneho rozpočtu.

Jednou z dôležitých podmienok pre záujemcov o podporu vodíkovej dopravy z výzvy je, aby sa v rámci jej prevádzky využíval tzv. čistý vodík, na ktorého výrobu sa využíva energia z obnoviteľných zdrojov. „V súlade s programovým vyhlásením vlády sme dynamicky odštartovali nové eurofondové obdobie. Za dva mesiace sme vyhlásili už 13 výziev a z toho sú dve z Fondu na spravodlivú transformáciu. Práve tento špecifický cieľ v rámci Programu Slovensko som mal na starosti, keď som na našom ministerstve riadil sekciu inovácií a strategických investícií,“ doplnil Balík.

Minister investícií na hornej Nitre absolvoval kontrolu projektu centrálneho zásobovania teplom v Novákoch, ktorý je aktuálne v procese výstavby. Vďaka nemu bude teplo vyrábané v režime účinného zdroja, to znamená, že viac ako 50 % tepla bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie. Konkrétne budú 36 % zdrojov tepla tvoriť tepelné čerpadlá, 11 % zdroje solárnej energie a 53 % udržateľná biomasa. Zemný plyn sa bude využívať len na vykurovanie počas spotrebných špičiek v zimných mesiacoch, v lete postačia na produkciu teplej úžitkovej vody obnoviteľné zdroje tepla. Naviac, lokálny obnoviteľný zdroj energie zaručí obyvateľom stabilnejšie ceny tepla, čo je aj vzhľadom na nedávny turbulentný vývoj na trhoch mimoriadne dôležité. Tento projekt bol z eurofondov podporený celkovo takmer 20 miliónmi eur.
Novým poskytovateľom výroby a dodávky tepla bude spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., ktorú si vybralo mesto Prievidza. Spoločnosť bude okrem Prievidze dodávať teplo aj pre mesto Nováky a obec Zemianske Kostoľany. Prievidza má v rámci projektu za úlohu vybudovať kotly na zemný plyn s výkonom 35 MW a plánované obnoviteľné zdroje energie s celkovým inštalovaným výkonom 13, 6 MW v Bani Cigeľ. Pre lokalitu Nováky sa buduje obnoviteľný zdroj s celkovým inštalovaným výkonom 9,76 MW a projekt pre Zemianske Kostoľany počíta s vybudovaním plynovej kotolne s výkonom do 1 MW.

„Tento projekt má strategický význam pre transformáciu hornej Nitry. Investor využil príležitosť a pripravil naozaj dobrý projekt, ktorý získal podporu z eurofondov. Pokrok pri budovaní centrálneho zásobovania teplom zaujíma nielen mňa a vládu, ale najmä obyvateľov tohto regiónu, ktorí musia mať istotu, že ešte pred odstavením Elektrárne Nováky, kde sa doteraz spaľovalo uhlie, bude všetko pripravené a v zime budú zabezpečené dodávky tepla do ich domácností,“ zdôraznil minister investícií.  Pripomenul, že región hornej Nitry, v ktorom dlhé roky vytvárala pracovné príležitosti najmä banská činnosť, stojí pred veľkými výzvami a aj takéto projekty mu pomáhajú pri úspešnej transformácii. „Musíme sa posunúť k čistejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Podobnými zmenami prechádzajú banské regióny po celej Európe s jasným cieľom – zlepšiť klímu a vytvárať lepšie príležitosti pre mladých ľudí, aby z regiónov neodchádzali,“ dodal minister Peter Balík.

Skočiť na hlavné menu