EUROFONDY: V najväčšom programe by mali staré eurofondy naplno využiť, očakáva ministerstvo dopravy


Dátum: 19.02.2024

Obrázok k aktualite EUROFONDY: V najväčšom programe by mali staré eurofondy naplno využiť, očakáva ministerstvo dopravy
Finančné prostriedky Európskej únie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII) v uplynulom programovom období 2014 až 2020 by mali byť úplne využité. Ministerstvo dopravy SR, ako riadiaci orgán tohto najväčšieho domáceho programu pre „staré“ eurofondy, to očakáva s tým, že situácia v súčasnosti vyzerá sľubne a je veľmi dobrý predpoklad plného vyčerpania týchto zdrojov. Platí to pre celý program s alokáciou financií EÚ viac ako 6 miliárd eur aj pre jeho časti zamerané na dopravné projekty v objeme cez 3 miliardy eur.

„Aktuálne je miera certifikovaného čerpania OPII ako celku na úrovni 96,28 %. Od začiatku roka sa certifikované čerpanie zvýšilo o 272,5 milióna eur,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. Ako poznamenala, prijatá európska legislatíva umožňuje certifikovať a kontrolovať výdavky ešte o niekoľko mesiacov dlhšie. To je predmetom vnútroštátnej dohody a nastavenia zo strany Ministerstva financií SR, ktoré je domácim certifikačným orgánom. Všetky doterajšie kroky podľa ministerstva dopravy smerujú k vyčerpaniu celej alokácie aj na dopravu. „Aktuálne je podiel certifikovaného čerpania na dopravných projektoch 94 % a ďalšie výdavky sa priebežne kontrolujú a certifikujú,“ poznamenala rezortná hovorkyňa.

Prijímatelia eurozdrojov na projekty museli do konca minulého roka, kedy uplynul termín oprávnenosti, uhradiť výdavky svojim dodávateľom. O preplatenie prostriedkov ešte môžu dodatočne žiadať štát, respektíve riadiace orgány jednotlivých operačných programov. Ministerstvo dopravy sa neobáva prípadného prepadnutia európskych peňazí vo svojej pôsobnosti. „Európska komisia prijala veľa flexibilít, ktoré nám umožňujú vysporiadať sa s prípadnými neočakávanými skutočnosťami,“ odvetila Petra Poláčiková. V celom OPII bolo ku koncu roka 2023 aj k 31. januáru 2024 zo zdrojov EÚ vyčerpaných vyše 5,5 miliardy eur, čo je takmer 92 % z celkových 6 miliárd eur. Ako vyplýva z údajov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré problematiku eurofondov centrálne koordinuje, prijímatelia na projekty v rámci OPII vlani využili z eurozdrojov 1,7 miliardy eur, čo bolo priemerne skoro 142 miliónov eur mesačne. Miera čerpania v tomto programe koncom vlaňajška medziročne vzrástla o 28 percentuálnych bodov. V prioritných osiach 1 až 6 pre dopravné projekty dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ viac než 2,7 miliardy. eur, teda 88 % z 3,1 miliardy eur. S výnimkou infraštruktúry vodnej dopravy, kde bola z takmer 40 miliónov eur využitá iba tretina peňazí, v ostatných častiach programu o doprave bolo čerpanie od 80 % na verejnú osobnú dopravu do 95 % na cestnú infraštruktúru v rámci európskej dopravnej siete TEN-T. Pokiaľ ide o nové eurofondové obdobie na roky 2021 - 2027, ministerstvo dopravy zatiaľ neposkytlo za oblasti, kde je sprostredkovateľom, konkrétne údaje o využívaní zdrojov EÚ. Aktuálne pripravujú výzvy pre nové projekty v rámci spoločného Programu Slovensko. „Dobrou správou je, že pri značnej časti alokácie už máme zmluvy o dielo a projekty generujú výdavky, ktoré bude možné refundovať,“ priblížila Petra Poláčiková. Ide o fázované projekty z minulého programového obdobia, napríklad modernizácia železničného uzla Žilina, ale aj úplne nové projekty, ako výstavba cestného obchvatu Sabinova. „Našou ambíciou je významne sa podieľať na čerpaní v Programe Slovensko už tento a budúci rok,“ dodala hovorkyňa ministerstva dopravy. Na začiatku programových období sa na Slovensku začína s využívaním europrostriedkov už tradične oneskorene, približne v treťom roku od ich začiatku. Bolo to tak aj v predošlom období 2014 - 2020.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu