Eurofondy na električkovú trať v Petržalke by mohli potvrdiť vo februári


Dátum: 03.02.2023

Obrázok k aktualite Eurofondy na električkovú trať v Petržalke by mohli potvrdiť vo februári
Eurofondy na predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor, by mohli potvrdiť vo februári. Hlavné mesto je totiž pred podpisom zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP). Vyplýva to z vyjadrení, ktoré pre TASR poskytli z ministerstva dopravy.

"Aktuálne sú splnené všetky podmienky, aby mohla byť podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku. Žiadosť prešla okrem iného aj externým odborným hodnotením poradného orgánu Európskej komisie Jaspers. Zmluva by mohla byť podpísaná vo februári," uviedla pre TASR Miriama Švikruhová z odboru komunikácie rezortu dopravy.

Ministerstvo zároveň pripomenulo, že z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014 - 2020 môžu byť zaplatené iba výdavky za tie časti projektu, ktoré sa stihnú dokončiť do 31. decembra 2023. Keďže však mesto Bratislava predložilo žiadosť, ktorá umožňuje fázovanie, vo financovaní je možné pokračovať v rámci programového obdobia 2021 - 2027.

"Vzhľadom na to, že predĺženie električkovej trate je dlhodobo pripravovaný projekt, mesto si financie na tento účel dlhodobo plánuje a rozpočtuje," skonštatoval rezort dopravy, ktorý s ním o projekte komunikuje na týždennej báze.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v stanovisku pre TASR uviedlo, že hlavné mesto môže mať veľké problémy dodržať stanovený termín výstavby. Nedodržané termíny z jeho strany spôsobujú podľa neho veľké problémy pri čerpaní eurofondov. "Na projekt bolo vyčlenených 70 miliónov eur a teraz sa musia hľadať iné, náhradné projekty, čo ohrozuje riadne čerpanie," poznamenalo. Podľa pôvodných plánov mali začať električky po trati začať premávať v decembri 2023.

Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili koncom novembra 2021. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov a mesto dlhodobo deklaruje, že neprepadnú. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Práce boli v minulom roku na niekoľko mesiacov výrazne utlmené z dôvodu rokovania o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov.

Mesto zároveň nevylučuje uplatnenie si zmluvnej pokuty voči stavebníkovi. Týkať by sa mala nesplnenia druhého míľnika prác. Revidovaný harmonogram nie je stále známy. Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla by mala električka začať premávať v roku 2024.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu