EÚ dá vyše 190 miliónov eur na lepšiu železničnú infraštruktúru na Slovensku


Dátum: 24.04.2023

Obrázok k aktualite EÚ dá vyše 190 miliónov eur na lepšiu železničnú infraštruktúru na Slovensku
Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že EÚ z Kohézneho fondu na roky 2014 - 2020 poskytne viac ako 190 miliónov eur na lepšiu železničnú infraštruktúru na Slovensku.

Vďaka týmto investíciám Slovensko bude mať možnosť dobudovať železničnú infraštruktúru, ktorá zlepší prepojenia železničnej stanice Žilina-Teplička, považovanej za jadro transeurópskej dopravnej siete.

Z prostriedkov EÚ sa podporí prestavba a modernizácia celkovo 7,85 kilometra železníc. V prvej fáze projektu budú ukončené pozemné práce, demontáž starých koľajníc a položenie nosných konštrukcií pod železničnými traťami na železničných úsekoch Strážov-Žilina a Budatín-Žilina a v stanici Žilina.

Dobudujú sa tiež dve nástupištia a vysunuté protihlukové steny a postaví sa alebo prebuduje šesť železničných mostov, štyri cestné mosty, ako aj jeden nový cestný most a šesť podchodov. Nakoniec sa vybuduje a rozšíri päť podchodov pre chodcov a cyklistov a pre železničný uzol Žilina bude zriadené elektronické zabezpečovacie zariadenie spolu so zabezpečovacím zariadením Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS).

Celkovo tento projekt zvýši kapacitu železničnej siete a cestovnú rýchlosť, skráti časy jazdy vlakom a zlepší bezpečnosť a spoľahlivosť železničných služieb.

Komisia pripomenula, že používanie vlaku povedie aj k zníženiu emisií oxidu dusičitého a škodlivých tuhých častíc.

Okrem toho nový zdroj striedavého elektrického prúdu zabezpečí interoperabilitu železníc a zníži náklady na energiu. Financovanie EÚ napokon podporí aj zlepšenie dostupnosti staníc a vlakov pre ľudí so zníženou pohyblivosťou.

Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla, že projekt schválený pre Slovensko posilňuje železničnú infraštruktúru v Žilinskom kraji a bude mať priamy prínos pre občanov vďaka rýchlejšiemu, bezpečnejšiemu a ekologickejšiemu cestovaniu vlakom.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu