Etický orgán euroinštitúcií dohliadne na jasné etické normy pre politikov EÚ


Dátum: 17.04.2024

Obrázok k aktualite Etický orgán euroinštitúcií dohliadne na jasné etické normy pre politikov EÚ
Európska komisia (EK) v stredu oficiálne schválila dohodu vyplývajúcu z rokovaní medzi inštitúciami a orgánmi EÚ o vytvorení vôbec prvého medziinštitucionálneho etického orgánu. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Komisia pripomenula, že Etický orgán bude mať na starosti vývoj, aktualizáciu a výklad spoločných minimálnych noriem pre etické správanie, ktoré sa vzťahujú na všetkých členov inštitúcií a orgánov EÚ, a tiež implementáciu a transparentnosť dohodnutých pravidiel. Zriadením Etického orgánu sa po prvýkrát zavedú spoločné normy etického správania pre členov inštitúcií a formálny mechanizmus koordinácie a výmeny názorov na etické požiadavky medzi inštitúciami. Vďaka týmto zmenám budú politici EÚ podliehať spoločným, jasným, transparentným a zrozumiteľným normám. Etický orgán prispeje k podpore spoločnej etickej kultúry pre všetkých členov inštitúcií EÚ a uľahčí výmenu názorov medzi inštitúciami na ich vnútorné pravidlá, čo im umožní navzájom sa učiť a využívať svoje skúsenosti. Činnosť Etického orgánu bude transparentná a prístupná verejnosti. Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v správe pre médiá uviedla, že dohoda medzi euroinštitúciami predstavuje ich spoločný pevný záväzok zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ boli viazané najvyššími štandardmi etiky a transparentnosti a aby vytvorili spoločnú európsku kultúru etiky, ktorá bude platiť pre všetkých. "Aj keď sa naše úlohy môžu líšiť v dôsledku povahy nášho mandátu a pokiaľ ide o riziká, ktorým čelíme, neexistuje jedna veľkosť pre všetkých, ukázalo sa, že je potrebná spoločná kultúra etiky vybudovaná prostredníctvom spoločných spoločných noriem a spolupráce medzi inštitúciami," opísala situáciu Jourová. Návrh zriadiť Etický orgán je súčasťou širšieho súboru opatrení eurokomisie zacielených na podporu integrity a obranu demokratického systému Únie a právneho štátu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu