Ekocentrum v Stupave privíta prvých návštevníkov už v sobotu


Dátum: 09.09.2022

Obrázok k aktualite Ekocentrum v Stupave privíta prvých návštevníkov už v sobotu

Druhý septembrový víkend otvorí svoje brány pre verejnosť Ekocentrum v stupavskom Malom parku v zákutí kaštieľa, ktoré včera pokrstil župan Juraj Droba so zástupcami mesta Stupava a s rakúskymi partnermi. Cieľom ekocentra je zvýšiť enviromentálne povedomie u návštevníkov, ale najmä chrániť vzácne územie a ohrozené druhy fauny a flóry. Fungovať bude zatiaľ stredy a soboty od 10tej do 17tej hodiny a určené je pre všetky vekové kategórie.
ekocentrum-stupava-1

„Bratislavská župa dlhodobo podporuje rozvoj cezhraničnej spolupráce premietnutej do konkrétnych projektov ako je projekt nového ekocentra v Stupave. Uvedomujeme si jeho prínos, preto ho vítame a podporujeme. Zároveň nadväzujeme na aktivity realizované v Malom stupavskom parku (rekonštrukcia Krupičkovho domu a skleníka pre účely ekocentra) prípravou projektového zámeru revitalizácie Veľkého stupavského parku za 1,5 milióna eur. Tak, aby sa tu ľudia cítili príjemne, dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií a radi sa sem vracali,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Stupavské ekocentrum sa otvorí v sobotu 10. septembra o 10tej hodine. Návštevníci sa dozvedia veľa zaujímavého o centre, jeho fungovaní, ale aj o živote včielok, ochutnajú med, RAW produkty, ale vyrobiť si môžu sviečky a zúčastniť sa ďalších zaujímavých workshopov a diskusií. Napr. zistia, že rieka Morava predstavuje spoločný výnimočný prírodný fenomén Rakúska a Slovenska, ale aj to, že súčasný nepriaznivý stav viacerých vzácnych prírodných lokalít a nedostatok manažmentových opatrení má za následok neustále zmenšovanie vzácnych habitatov a ohrozených druhov.
ekocentrum-stupava-2

A práve preto vzniklo takéto ekocentrum. Aby lepšie zosieťovalo zelenú infraštruktúru a biodiverzitu v oblasti Alpsko-karpatského koridoru, zvýšilo povedomia pri chápaní významu prírodného prostredia a akceptácie opatrení na ochranu prírody na rieke Morava, či zlepšilo stáva chránených území a ohrozených biotopov pomocou manažmentov a ochranárskych opatrení prostredníctvom cezhraničnej odbornej výmeny.

Projektové aktivity zahŕňajú revitalizáciu a manažment 50 ha suchozemských a vodných biotopov, ako aj posilnenie environmentálnej výchovy spojenej s prírodnou turistikou. Navyše budú zriadené 4 ekocentrá na posilnenie budúcej cezhraničnej spolupráce a uvedomelú starostlivosť o prírodné bohatstvo územia rieky Moravy. Pomocou environmentálnej výchovy budú návštevníci informovaní o prírodných hodnotách a starostlivosti o toto cezhraničné územie a zvýši sa akceptovateľnosť opatrení na jeho ochranu.
ekocentrum-stupava-6

„Našou prioritou je ochrana zdravia obyvateľov, životného prostredia a prírodných zdrojov, zvýšenie environmentálneho povedomia širokej verejnosti pre zachovanie miestneho prírodného bohatstva a udržanie kvalitného životného prostredia pre budúce generácie. BSK ako prvá župa na Slovensku rieši problematiku enviro-vzdelávania koncepčne, čím sa stáva v tejto oblasti slovenským lídrom. Dôkazom je Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018 – 2025, ktorá stanovuje metodický rámec pre oblasť EVVO a definuje dôležitosť prepojenia siete ekocentier. Rovnako sme pristúpili k vybudovaniu nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Čunovo,“ doplnil Juraj Droba.

Partnermi projektu sú: mesto Stupava, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, mesto Gbely, mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves, Trnavský samosprávny kraj, NÖ.Regional.GmbH, Marktgemeinde Hohenau an der March, March.Raum.Ökotourismus und Förderung regionaler nachhaltiger Produkte in den March-Auen und im Marchfeld, Weinivertel Tourismus GmbH, WUK Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser, Kurznezeichnung: WUK Werkstätten-und Kulturhaus.


Skočiť na hlavné menu