EK sa rozhodla podporiť u nás desať projektov a prideliť im financovanie za takmer 6,9 milióna eur


Dátum: 09.03.2022

Obrázok k aktualite EK sa rozhodla podporiť u nás desať projektov a prideliť im financovanie za takmer 6,9 milióna eur
 Európska komisia (EK) sa pre rok 2022 rozhodla z nástroja technickej pomoci podporiť u nás desať projektov a prideliť im celkové financovanie vo výške takmer 6,9 milióna eur. Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie projektov ešte v septembri minulého roka. Slovensko sa v októbri zapojilo s osemnástimi projektami, z ktorých komisia po zlúčení niektorých úspešných žiadostí vybrala desať najlepších. Slovensko tak má podľa rezortu financií príležitosť na reformy v oblasti sociálnych vecí, eVlády, verejnej dopravy, digitálnej a zelenej transformácie alebo v skvalitnení verejných financií.

Hlavným cieľom nástroja technickej pomoci je pomôcť krajinám pri vykonávaní štrukturálnych reforiem podporujúcich rast hospodárstva. Tieto reformy by mali pomôcť posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť rast produktivity, udržateľný hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a podporovať investície. Tohtoročné špecifikum nástroja technickej pomoci je zameranie na ciele zelenej a digitálnej transformácie pri implementácií národných plánov obnovy a odolnosti.

Na rozdiel od štrukturálnych fondov správu a riadenie celého projektu zabezpečuje priamo EK. Rezorty sú tak len prijímateľom výhod programu. Odbor európskych politík pri Ministerstve financií SR plní úlohu národného koordinátora nástroja technickej pomoci.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu