Digitálne vybavenie už dostali viaceré školy v štyroch krajoch


Dátum: 30.03.2023

Obrázok k aktualite Digitálne vybavenie už dostali viaceré školy v štyroch krajoch
Viaceré školy v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji už dostali dodávku digitálnej techniky, ktorá pozostáva napríklad z notebookov a tabletov. Vyplýva to z údajov k 23. marcu, ktoré TASR potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Ešte začiatkom februára dostali digitálnu techniku prvé stredné školy v Prešovskom kraji. "Zariadenia už boli doručené do 19 stredných škôl v Košickom kraji a 78 základných škôl v Trenčianskom a Žilinskom kraji," priblížil rezort školstva.
Podpísaná je už aj zmluva na doručenie pre 25 stredných škôl v Bratislavskom kraji.

Digitálne vybavenie je hlavnou aktivitou národných projektov edIT 1 a edIT 2. V rámci aktivity sa zabezpečujú notebooky a konvertibilné zariadenia pre pedagogických a odborných zamestnancov, tablety pre žiakov, notebooky pre žiakov stredných škôl a študijné miestnosti v školách a stredoškolských internátoch. Rezort školstva sa rozhodol verejné obstarávanie realizovať formou dynamického nákupného systému. "Ďalšie verejné obstarávania sú priebežne vyhlasované a vyhodnocované, situácia sa mení na dennej/týždennej báze," doplnil rezort školstva. Uzatvorenie ďalších zmlúv očakáva ministerstvo školstva v krátkom časovom období vo výške približne štyroch miliónov eur.

Národný projekt edIT je "potrebné chápať ako kompenzačný krok reagujúci na pandémiu, ktorý berie do úvahy ďalšie možné prerušenie vyučovania v školách". Zároveň je to podľa ministerstva aj krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov a postupného nástupu hybridného vzdelávania. "Z pandemickej situácie, ktorá ovplyvnila i vzdelávací proces v stredných a základných školách, vyplynula potreba pripravenosti na opakujúcu sa dištančnú výučbu. Prioritne sa národný program edIT zameriava na rizikové skupiny žiakov ohrozených školským neúspechom," dodali z ministerstva.

Rezort školstva poznamenal, že každý jeden kus pridelenej techniky vychádza z požiadavky konkrétneho zamestnanca školy, respektíve riaditeľa.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu