Čerpanie zdrojov EÚ vo všetkých programoch dosiahlo ku koncu novembra 10,5 mld. eur, teda necelých 63 percent


Dátum: 15.12.2022

Obrázok k aktualite Čerpanie zdrojov EÚ vo všetkých programoch dosiahlo ku koncu novembra 10,5 mld. eur, teda necelých 63 percent
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 k 30. novembru tohto roka takmer 10,5 mld. eur, čo je 62,57 % z celkovej aktuálnej alokácie 16,78 mld. eur. Vyplýva to z údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Využívanie európskych zdrojov vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, oproti koncu októbra vzrástlo takmer o 169 mil. eur a miera o jeden percentuálny bod. Od konca minulého roka sa čerpanie eurofondov zvýšilo o 2,22 mld. eur, resp. skoro o 27 % a podiel o necelých 13 percentuálnych bodov.
Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci čerpania ku koncu novembra presiahlo 1,8 mld. eur, čiže takmer 60 % z plánovaných vyše 3 mld. eur. Kontrahované prostriedky EÚ predstavovali skoro 16 mld. eur, teda 95 % z celkovej sumy. Platné výzvy a vyzvania na európske financie dosiahli 23,3 mld. eur, čo celkovú alokáciu prevyšuje o viac než 39 %.

Nadpriemernú úroveň využívania eurozdrojov malo v závere minulého mesiaca stále päť programov - Technická pomoc takmer 93 %, Interact III skoro 85,5 %, Efektívna verejná správa zhruba 79,5 %, Ľudské zdroje cez 78 % a Interreg V-A Slovensko - Česko necelých 69 %. Pod priemernou úrovňou ostávalo šesť programov - Integrovaná infraštruktúra a Interreg V-A Slovensko - Rakúsko približne 61 %, Kvalita životného prostredia vyše 59 %, Program rozvoja vidieka takmer 55 %, Integrovaný regionálny operačný program nad 50 % a Rybné hospodárstvo zhruba 23 %.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu