BRATISLAVA: Dopravný podnik vyhlásil súťaže na tretiu etapu modernizácie údržbovej základne za viac ako 150 mil. eur


Dátum: 21.12.2022

Obrázok k aktualite BRATISLAVA: Dopravný podnik vyhlásil súťaže na tretiu etapu modernizácie údržbovej základne za viac ako 150 mil. eur
Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil verejné súťaže na tretiu etapu modernizácie údržbovej základne - depo Jurajov Dvor a Vozovňa Krasňany v celkovej hodnote viac ako 150 mil. eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom DPB hľadá dodávateľa stavebných prác. Predmetom zákaziek sú stavebné práce na modernizácii vozovne Krasňany v predpokladanej hodnote viac ako 53 mil. eur bez DPH a práce na modernizácii depa Jurajov Dvor v predpokladanej hodnote viac ako 99 mil. eur bez DPH.

Prvá zákazka spočíva v stavebných prácach na modernizácii vozovne Krasňany, vrátane dodania technologických zariadení. Doplňujúce služby pozostávajú z vypracovania projektu pre realizáciu stavby, z vytýčenia dotknutých existujúcich inžinierskych sietí, zo zabezpečenia plánu organizácie dopravy, rozkopávkových povolení, výrubu a náhradnej výsadby drevín, publicity projektu a zo zabezpečenia dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Lehota na predkladanie ponúk je do 27. januára 2023. Maximálna doba výstavby je 12 mesiacov. Projekt má byť financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.

Predmetom druhej zákazky je dohoda medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom, ktorá určuje podmienky zadávania zákaziek v rámci modernizácie depa Jurajov Dvor, vrátane dodania technologických zariadení. Termín na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 31. januára, lehota výstavby je 48 mesiacov. Projekt má byť financovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a Operačného programu Slovensko 2021 - 2027.

Zdroj: SITA
 
 
Skočiť na hlavné menu