BANSKÁ BYSTRICA: Strednú odbornú školu informačných technológií chcú zmodernizovať za takmer 4,4 mil. eur


Dátum: 08.01.2023

Obrázok k aktualite BANSKÁ BYSTRICA: Strednú odbornú školu informačných technológií chcú zmodernizovať za takmer 4,4 mil. eur
Centrum celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0 má vzniknúť na pôde Strednej odbornej školy informačných technológií (SOŠ IT) v Banskej Bystrici. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, vzdelávať a vymieňať si vzájomne svoje skúsenosti si tu majú všetky vekové kategórie. Modernizácia strednej školy má byť financovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov v plánovanej výške 4,37 mil. eur a z predpokladaných nákladov na projektovú dokumentáciu viac ako 78-tisíc eur.
 
Cieľom projektu je pripravovať absolventov pre trh práce a motivovať žiakov k celoživotnému vzdelávaniu aktivitami, ktoré bude škola vykonávať v spolupráci so zamestnávateľmi a inými inštitúciami. Zámerom je tiež zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a realizácia aktivít podporujúcich inovatívnu spoluprácu medzi zamestnávateľmi, školami a okolím v oblasti Industry 4.0. „Vytvoriť spoločný priestor pre vzájomnú kreatívnu spoluprácu žiakov všetkých typov škôl, pedagógov, zamestnávateľov, samosprávneho kraja, mesta Banská Bystrica a okolia. Vytvoriť centrum celoživotného a odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0 národného charakteru,“ doplnila hovorkyňa.
 
Modernizácia priestorov prinesie moderné laboratóriá pre získavanie praktických zručností, inovatívne priestory pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a tiež podporné aktivity. Zmeniť sa má aj prístup pedagogických a odborných zamestnancov ku žiakom stredných odborných škôl, pričom výchovno-vzdelávací proces bude orientovaný na rozvoj tvorivého a kritického myslenia.
 
História Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici siaha do roku 1967, kedy vznikla pod názvom Odborné učilište spojov. V súvislosti so zmenami a potrebami spoločnosti sa menil aj názov školy na Odborné učilište pôšt a telekomunikácií, Stredné odborné učilište spojov a Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií. V školskom roku 2008/2009 sa stala Strednou odbornou školou a posledná zmena nastala v roku 2013, keď začala pôsobiť v sieti stredných škôl pod súčasným názvom.
 
Rozsiahly komplex budov, ktorý tvorí areál školy, pozostáva zo štyroch pavilónov teoretického vyučovania, troch pavilónov odborného výcviku, telocvične a troch budov školského internátu, školskej výdajnej jedálne a športového areálu. Na škole v tomto školskom roku pôsobí tím 83 zamestnancov z toho 55 pedagogických.
Centrum celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0 má vzniknúť na pôde Strednej odbornej školy informačných technológií (SOŠ IT) v Banskej Bystrici. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, vzdelávať a vymieňať si vzájomne svoje skúsenosti si tu majú všetky vekové kategórie. Modernizácia strednej školy má byť financovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov v plánovanej výške 4,37 mil. eur a z predpokladaných nákladov na projektovú dokumentáciu viac ako 78-tisíc eur.
Cieľom projektu je pripravovať absolventov pre trh práce a motivovať žiakov k celoživotnému vzdelávaniu aktivitami, ktoré bude škola vykonávať v spolupráci so zamestnávateľmi a inými inštitúciami. Zámerom je tiež zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a realizácia aktivít podporujúcich inovatívnu spoluprácu medzi zamestnávateľmi, školami a okolím v oblasti Industry 4.0. „Vytvoriť spoločný priestor pre vzájomnú kreatívnu spoluprácu žiakov všetkých typov škôl, pedagógov, zamestnávateľov, samosprávneho kraja, mesta Banská Bystrica a okolia. Vytvoriť centrum celoživotného a odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0 národného charakteru,“ doplnila hovorkyňa.
 
Modernizácia priestorov prinesie moderné laboratóriá pre získavanie praktických zručností, inovatívne priestory pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a tiež podporné aktivity. Zmeniť sa má aj prístup pedagogických a odborných zamestnancov ku žiakom stredných odborných škôl, pričom výchovno-vzdelávací proces bude orientovaný na rozvoj tvorivého a kritického myslenia.
História Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici siaha do roku 1967, kedy vznikla pod názvom Odborné učilište spojov. V súvislosti so zmenami a potrebami spoločnosti sa menil aj názov školy na Odborné učilište pôšt a telekomunikácií, Stredné odborné učilište spojov a Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií. V školskom roku 2008/2009 sa stala Strednou odbornou školou a posledná zmena nastala v roku 2013, keď začala pôsobiť v sieti stredných škôl pod súčasným názvom.
 
Rozsiahly komplex budov, ktorý tvorí areál školy, pozostáva zo štyroch pavilónov teoretického vyučovania, troch pavilónov odborného výcviku, telocvične a troch budov školského internátu, školskej výdajnej jedálne a športového areálu. Na škole v tomto školskom roku pôsobí tím 83 zamestnancov z toho 55 pedagogických.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu