Bánovce nad Bebravou: Mesto chce zrekonštruovať objekt knižnice


Dátum: 23.12.2021

Obrázok k aktualite Bánovce nad Bebravou: Mesto chce zrekonštruovať objekt knižnice
Bánoviec nad Bebravou plánuje zabezpečiť modernizáciu objektu Mestskej knižnice Ľudovíta Štúra. Projektom chce docieliť okrem zvýšenia kvality poskytovaných služieb aj zlepšenie úrovne hygienických štandardov. Investíciu má záujem financovať z fondov Európskej únie, podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.

"Cieľom projektu s názvom Moderná knižnica Ľ. Štúra je zmodernizovať existujúcu budovu knižnice, jej vnútorné priestory a zariadenie, ako aj zlepšiť hygienické podmienky pre návštevníkov a zamestnankyne knižnice," načrtla samospráva.

Investícia počíta so stavebnými úpravami inštitúcie a úpravou jej dispozičného riešenia, v rámci ktorého chce mesto jasne odčleniť komunikačné priestory od čitateľských miestností, zriadiť miestnosť pre besedy a rozšíriť skladové priestory. "Plánované stavebné úpravy zlepšia životnosť budovy a odstránia lokálne statické poruchy nosných konštrukcií. Zabezpečením bezbariérovosti vstupu do knižnice a vytvorením miestnosti pre imobilné osoby priestory mesto sprístupní osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu," priblížila ďalej radnica.

Rovnako sa podľa nej zvýši estetická a funkčná kvalita knižnice, a to prostredníctvom opravy a výmeny povrchových úprav interiérov. "Vylepšením vzduchotechniky a sociálnych zariadení zase zvýšime hygienické štandardy budovy a zabezpečíme hygienické opatrenia s ohľadom na pandémiu ochorenia COVID-19," dodala radnica.

Náklady na rekonštrukciu objektu odhadla samospráva na viac ako 200.000 eur.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu