Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67


Dátum: 18.05.2022

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 (PDF, 349.62 KB)
 
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 (ZIP, 9.84 MB)
Skočiť na hlavné menu